دانشکده مهندسی مکانیک- تقویم آموزشی دانشکده
تقویم آموزشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول ۰۰-۹۹ 

  ردیف

  فعالیت

  محدوده زمانی

  ۱

  ثبت نام و اخذ واحد

  دوشنبه ۹۹/۶/۲۴لغایت چهارشنبه ۹۹/۶/۲۶

  ۲

  شروع کلاسهای عادی

  شنبه ۹۹/۶/۲۹

   ۳ شروع کلاسهای فشرده کارشناسی   چهارشنبه ۹۹/۸/۱۴
   ۴ شروع کلاسهای فشرده  تحصیلات تکمیلی   شنبه ۹۹/۸/۱۰

  ۵

  حذف و اضافه کارشناسی

   شنبه ۹۹/۷/۵لغایت یکشنبه ۹۹/۷/۶

  ۶

حذف و اضافه تحصیلات تکمیلی    شنبه ۹۹/۷/۵لغایت یکشنبه ۹۹/۷/۶

  ۷

  شروع حذف اضطراری

 شنبه ۹۹/۷/۱۲

  ۸

  آخرین مهلت حذف اضطراری دروس عادی

  سه شنبه ۹۹/۱۰/۹

   ۹ آخرین مهلت حذف اضطراری دروس فشرده   دوشنبه ۹۹/۱۰/۲۲

  ۱۰

  پایان کلاسهای عادی کلیه مقاطع

  پنج شنبه ۹۹/۱۰/۱۱

   ۱۱  پایان کلاسهای کارشناسی فشرده   سه شنبه ۹۹/۱۰/۲۳
   ۱۲  پایان کلاسهای فشرده تحصیلات تکمیلی   پنج شنبه ۹۹/۱۰/۱۸

  ۱۳

 شروع امتحانات آزمایشگاها و کارگاهها و کلاسهای جبرانی

  شنبه ۹۹/۱۰/۱۳چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷

   ۱۴

  شروع امتحانات کلیه مقاطع

  شنبه ۹۹/۱۰/۲۰لغایت شنبه ۹۹/۱۱/۴

  ۱۵   پایان امتحانات دروس فشرده کلیه مقاطع   چهارشنبه ۹۹/۱۱/۱۵

  ۱۶

  پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی

   دوشنبه ۹۹/۱۲/۲۵

  ۱۷ پایان مهلت قفل نمرات کارشناسی ارشد

  جمعه ۹۹/۱۲/۴

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.5705.6550.fa
برگشت به اصل مطلب