دانشکده مهندسی مکانیک- شهریاری
شهریاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

نام: غلامرضا شهریاری

رتبه علمی: استادیار

تلفن: 73912979

فاکس: 77240488

پست الکترونیکی: shahriari AT iust.ac.ir

آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.2076.1717.fa.html
برگشت به اصل مطلب