دانشکده مهندسی مکانیک- دفتر کارآموزی
دفتر کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/25 | 
 اخبار و اطلاعیه‌ها
         
اطلاعیه پذیرش کارآموز کمیته ملی آیسته ایران (تابستان ۲۰۲۱) (مشاهده اطلاعیه) (آدرس سایت**فوری** 
فرمت گزارش کارآموزی 
 
 الگو و راهنمای نگارش گزارش کارآموزی 
 
 
 فرم‌های مربوطه
     
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.18527.56505.fa
برگشت به اصل مطلب