دانشکده مهندسی شیمی- اخبار علمی
فهرست دانشجویان ممتاز آموزشی و ممتاز پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/18 | 

AWT IMAGE

 نتایج ارزیابی عملکرد دانشجویان در سال تحصیلی 93 - 92  ، بر اساس آیین نامه مربوطه در بخش آموزشی و پژو هشی ، توسط معاونت آموزشی دانشگاه اعلام شد .

  لازم به ذکر است که جشن تقدیر از دانشجویان ممتاز در تاریخ بهمن ماه 93 در دانشگاه برگزار خواهد شد .

 

 لیست دانشجویان ممتاز آموزشی دانشکده مهندسی شیمی سال تحصیلی 93- 92

  الف)کارشناسی

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ردیف

  90461022

  محمد اصانلو

  1

  90461346

  ساناز محبعلی

  2

  90461256

  علی سلیمانی

  3

  91461023

  رسول احمدی

  4

  91461032

  محمد مین اعلاالدین

  5

  91461455

  پویا ناظری

  6

  92461105

  علی جلالی خالصی

  7

  92461402

  سید رامتین محمدی

  8

  92462065

  آیدا علیزاده

  9

  ب)کارشناسی ارشد

  گرایش

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ردیف

  فرایندهای جداسازی

  92662061

  فاطمه گشول دره سیبی

  1

  فرایندهای جداسازی

  92662088

  محمد همت

  2

  فرایندهای جداسازی

  92662043

  زهرا رضایی

  3

  طراحی شبیه سازی وکنترل فرایندها

  92664004

  سهیل اکبری

  4

  طراحی شبیه سازی وکنترل فرایندها

  92664103

  یحیی ربانی

  5

  صنایع شیمیایی معدنی

  92661012

  زهره اسدی

  6

  صنایع شیمیایی معدنی

  92661048

  هادی شایسته

  7

  ترمودینامیک وسینیتیک

  92663019

  حامد دریکوند

  8

  ترمودینامیک وسینیتیک

  92663091

  آرمان گل رنگی

  9

  بیو تکنولوژی

  92665072

  محدثه عباس زاده

  10

  بیو تکنولوژی

  92665099

  ساناز نقدی

  11

  مهندسی مخازن هیدروکربوری

  92667048

  احد فریدونی

  12

  مهندسی مخازن هیدروکربوری

  92667057

  مهدی مومنیان

  13

  مهندسی پلیمر

  92666047

  مریم کریمی شمس آبادی

  14

  طراحی شبیه سازی وکنترل فرایندها(پردیس)

  91664807

  افشین فلاحی

  15

  طراحی شبیه سازی وکنترل فرایندها(پردیس)

  92664804

  بیتا حیدرپور

  16

    

  ج) دکتری مهندسی شیمی

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ردیف

  91861003

  محمد جواد پرنیان

  1

  

    د) ممتاز پژوهشی

  مقطع

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ردیف

  دکتری

  92861063

  محمد پیدایش

  1

  ارشد

  92667075

  دانیال ابوعلی

  2

    

  ه) برگزیده المپیاد کشوری

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ردیف

  89461051

  عباس عبادی

  1

  89461407

  محمد سجاد سپهری صادقیان

  2

  90461022

  محمد اصانلو

  3

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.5744.38759.fa
برگشت به اصل مطلب