قطب فناوری کاتالیست‌های ناهمگن- فعالیت‌ها
فعالیت‌های قطب کاتالیست‌های ناهمگن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/8 | 
فعالیت‌­های قطب کاتالیست­‌های ناهمگن
تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی انواع مختلف کاتالیست­‌ها
انجام تست­‌های راکتوری برای فرایندهای مختلف کاتالیستی
تدوین دانش فنی ساخت کاتالیست­ فرایندهای مختلف در مقیاس آزمایشگاهی
تعیین سینتیک واکنش‌­های مختلف کاتالیستی
مدل­سازی و شبیه­‌سازی فرایندهای کاتالیستی
مهندسی سیال­‌سازی و استفاده از راکتورهای بستر سیال در انجام واکنش­‌های شیمیایی
 

نشانی مطلب در وبگاه قطب فناوری کاتالیست‌های ناهمگن:
http://www.iust.ac.ir/find-148.19100.62049.fa.html
برگشت به اصل مطلب