دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/28 | 
تسلیت به خانواده و بستگان مرحوم محمد چیت ساز
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکار بازنشسته آقای محمد چیت ساز تسلیم حق شده و به سرای باقی شتافته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت ایران این ضایعه را به خانواده و بستگان آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.64417.fa.html
برگشت به اصل مطلب