دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
تسلیت به خانواده مرحومه مرضیه پاکزاد ثابت لنگرودی
با نهایت تاسف با خبر شدیم همکار بازنشسته سرکار خانم مرضیه پاکزاد ثابت لنگرودی به رحمت ایزدی پیوسته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه درگذشت مرحومه مرضیه پاکزاد ثابت لنگرودیرا به خانواده ایشان و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.62164.fa.html
برگشت به اصل مطلب