دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/11 | 
تسلیت به خانواده مرحوم حسین نوروزی (فرزند محمد)
با نهایت تاسف با خبر شدیم همکار بازنشسته آقای حسین نوروزی (فرزند محمد) به رحمت ایزدی پیوسته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه درگذشت مرحوم حسین نوروزی را به خانواده ایشان و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.60541.fa.html
برگشت به اصل مطلب