دفتر کانون بازنشستگان- امکانات دانشگاه
اداره رفاه خدمات دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/6 | 
امکانات واحد صنفی اداره رفاه خدمات دانشجویی برای بازنشستگان
در این بخش به امکانات واحد صنفی اداره رفاه خدمات دانشجویی برای بازنشستگان محترم می پردازیم.

 
واحد های صنفی: پیوست
تصاویر واحد های صنفی:
فروشگاه - لباس شویی - خیاطی - کفاشی - نانوایی - پیرایشگاه - صحافی - عکاسی - سلف کارمندی - سلف اساتید - سلف آزاد - سایر واحدهای صنفی
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.18681.60531.fa.html
برگشت به اصل مطلب