دفتر کانون بازنشستگان- امکانات دانشگاه
اداره تربیت بدنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/28 | 

امکانات ورزشی دانشگاه

مکان های ورزشی
  
برنامه استخر دانشگاه در سال ۹۸-۹۹: پیوست
تعرفه استخر دانشگاه: پیوست
تلفن های استخر دانشگاه:  ۷۷۲۴۰۵۸۰- ۷۷۲۴۰۳۱۳


برنامه ورزشی کارمندان
برنامه ورزشی هیات علمی
برنامه سالن بدنسازی


تلفن اداره تربیت بدنی:                  ۷۷۲۴۰۴۷۰   
 داخلی:                          ۲۴۵۱
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.18681.58939.fa.html
برگشت به اصل مطلب