دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
میلاد اله قلی- ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 

ارائه­ دهنده:

میلاد اله قلی 

  استاد راهنما:

 دکتر حسین رحمانی

هیات داوران:
دکتر بهروز مینایی، دکتر حمید بیگی

زمان:
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


آقای میلاد اله قلی دانشجوی کارشناسی ارشد دکتر حسین رحمانی شنبه  ۲۲ شهریورماه از پروژه کارشناسی ارشد خود  تحت عنوان "استفاده از یادگیری عمیق به منظور استخراج روابط معنایی در داده‌های متنی" دفاع خواهند نمود.

چکیده پایان نامه:

امروزه در اطراف ما منابع غنی از اطلاعات متنی وجود دارد که می‌تواند در زمینه‌های مختلف کاربرد داشته باشد. علمی که به استخراج روابط و الگوهای معنادار از این داده‌های متنی می‌پردازد، متن‌کاوی نام دارد. یکی از کاربردهای متن‌کاوی در علم زیست‌شناسی است. ما در این پایان‌نامه قصد داریم به کمک چکیده مقالات زیست‌شناسی، به استخراج روابط معنایی از متن بپردازیم. به همین‌ منظور ما چکیده مقالات سایت PubMed را خزش کرده و به کمک الگوریتم Word۲Vec به ساخت یک مدل معنایی از متن پرداختیم. سپس به کمک مدل ساخته‌شده روابط میان داروها را استخراج کرده و گراف دارو-دارو را ایجاد نمودیم. سپس با استفاده از گراف دارو-دارو ایجاد شده و ارائه روش‌های پیشنهادی، به استخراج تغییرکاربری داروها، پیش‌بینی تاثیرات دارویی و پیشنهاد داروی جایگزین برای تاثیرات منفی دارویی پرداختیم. همچنین ما در این پایان‌نامه به ارائه گرافی از عوارض جانبی داروها خواهیم پرداخت و به کمک آن فرضیه باهم‌آیی عوارض جانبی داروها را بررسی خواهیم نمود. نتایج ما نشان می‌دهد که روش پیشنهادی این پایان‌نامه نسبت به کارهای پیشین دقت بالاتری دارد.
 
واژه‌های کلیدی: متن‌کاوی، یادگیری عمیق، تغییر کاربری داروها، تاثیرات دارو-دارو، تاثیرات منفی دارویی، عوارض جانبی داروها  دانشکده مهندسی کامپیوتر مدیریت تحصیلات تکمیلی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11064.60811.fa
برگشت به اصل مطلب