دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
انتصاب مدیر گروه هوش مصنوعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/1 | 

انتصاب مجدد آقای دکتر عادل رحمانی در سمت مدیر گروه هوش مصنوعی را به ایشان و خانواده دانشکده مهندسی کامپیوتر، تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون ایشان را آرزومندیم.


 هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی کامپیوتر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11000.62443.fa
برگشت به اصل مطلب