دانشکده مهندسی کامپیوتر- کارشناسان آموزشی
معرفی کارشناسان آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE

  AWT IMAGE

  AWT IMAGE

  AWT IMAGE

مهندس فریبرز قاسمی

  مهندس عباس عزیزجلالی

  مهندس هاشم مشحون

   مهندس رضا ترکاشون

  ghasemi-at-iust.ac.ir 

   azizjalali-at-iust.ac.ir

mashhoun-at-iust.ac.ir 

torkashvan-at-iust.ac.ir 

  تلفن:5338

  تلفن:5310

  تلفن: 5333

 تلفن: 5390

 AWT IMAGE

AWT IMAGE

مهندس وحید ظهیرپور مهندس علی محمد بهزادی
zahirpour-at-iust.ac.ir (بازنشسته) 
تلفن:5331 -5336
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.10731.19051.fa
برگشت به اصل مطلب