مرکز تحقیقات بهسازی ابنیه فنی با رویکرد مقاوم سازی- آزمایشگاه تکنولوژی بتن
آزمایشگاه تکنولوژی بتن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/15 | 
آزمایشگاه تکنولوژی بتن از دیرباز مورد استفاده دانشجویان دانشکده عمران بوده است. تیم بتن دانشکده عمران و دانشجویان ارشد و دکترا از مراجعین اصلی این آزمایشگاه می‌باشند.
این مجموعه دارای امکانات زیر می باشد:
 • تعیین منحنی دانه‌بندی سنگدانه‌ها در آزمایشگاه و کارگاه
 • تعیین وزن مخصوص، جذب آب و رطوبت نسبی
 • تعیین جرم مخصوص دانه‌ای و انبوهی سیمان
 • تعیین زمان گیرش سیمان به وسیله سوزن ویکات
 • ارزش ضربه ای - میزان مقاومت سنگدانه‌ها در برابر ضربه
 • تعیین مقاومت فشلری ملات ماسه استاندارد سیمان پرتلند
 • تعیین و مقایسه مقاومت فشاری و کششی بتن - انواع نمونه‌های بتنی آزمایشگاهی، آشنایی با مفاهیم کارایی و روانی بتن، تعیین اسلامپ
 • عمل‌آوری بتن و ارتباط آن با نسبت آب به سیمان، تعیین ضریب تراکم
 • اندازه‌گیری میزان حباب هوای موجود در بتن تازه، چگونگی تهیه بتن با مواد هواساز
 • انواع آزمایش‌های غیر مخرب، تعیین مقاومت بتن بوسیله پالس اولتراسونیک، آشنایی با دستگاه مربوطه و طریقه صحیح استفاده از آن
 • آزمایش بتن بوسیله چکش اشمیت
 • اصول مغزه‌گیری و بررسی دقیق سازه‌های بتنی، کلاهک‌گذاری، تعیین چگالی، مقاومت فشاری
 • انتخاب نسبت‌های مخلوط بتن (طرح مخلوط)، روش‌های استاندارد انگلستان و امریکا 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بهسازی ابنیه فنی با رویکرد مقاوم سازی:
http://www.iust.ac.ir/find-133.18098.51643.fa.html
برگشت به اصل مطلب