روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
دانشگاه علم وصنعت ایران؛ برترین دانشگاه‌ کشور در حوزه‌ی موضوعی کسب و کار و اقتصاد بر اساس رتبه بندی تایمز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 

دانشگاه علم وصنعت ایران؛ برترین دانشگاه‌ کشور در حوزه‌ی موضوعی کسب و کار و اقتصاد بر اساس رتبه بندی تایمز


 

 

در رتبه بندی حوزه‌ی موضوعی موسسه‌ی تایمز برای سال 2020، دانشگاه علم وصنعت ایران برای نخستین بار در حوزه‌ی کسب و کار و اقتصاد حضور یافته و در بین 251 تا 300  دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. 
به گزارش معاونت بین الملل دانشگاه، مؤسسه‌ی تایمز  علاوه بر رتبه بندی کلی، دانشگاه‌های جهان را بر اساس 11 حوزه‌ی موضوعی شامل علوم اجتماعی، اقتصاد کسب و کار، آموزش، حقوق، هنر و علوم‌انسانی، علوم‌زیستی، علوم‌فیزیک، روانشناسی، علوم بالینی و بهداشت، مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر رتبه بندی می‌نماید.  
حوزه‌ی موضوعی کسب و کار و اقتصاد در رتبه بندی تایمز شامل رشته‌های مدیریت و کسب و کار، حسابداری و مالی، و اقتصاد و اقتصادسنجی است.   
در متدولوژی رتبه بندی دانشگاه‌ها بر اساس حوزه‌ی موضوعی،  موسسه تایمز شاخص های  رتبه بندی کلی دانشگاه‌های جهان  (آموزش، پژوهش، استنادات، وجهه بین المللی، درآمد صنعتی) را  ملاک ارزیابی دانشگاه ها قرار می دهد  ولی امتیازات اختصاص یافته به برخی از شاخص‌ها با رتبه بندی کلی متفاوت است. به طوری‌که در حوزه‌ی موضوعی کسب وکار واقتصاد به وزن آموزش، پژوهش، و وجهه بین‌المللی اضافه و از وزن استنادات کاسته شده است. در آمد صنعتی نیز نسبت به وزن آن در رتبه بندی جهانی یکسان ولی نسبت به حوزه‌های مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر از وزن آن کاسته شده است.  
دو معیار تولیدات علمی و تعداد اعضای هیات علمی نیز برای راه یافتن دانشگاههای جهان در رتبه بندی تایمز بر اساس حوزه موضوعی توسط موسسه تایمز در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب  در رتبه‌بندی 2020 شرط قرار گرفتن دانشگاه‌ها در فهرست دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده توسط تایمز در حوزه‌ی کسب و کار و اقتصاد، داشتن 200 مقاله در بازه‌ی پنج ساله  می‌باشد. ( این رقم برای قرارگرفتن در رتبه‌بندی کلی تعداد 1000 مقاله است). شرط دیگر تعداد 50 عضو هیات علمی و یا نسبت 5% به کل اعضای هیات علمی دانشگاه می‌باشد.  
شایان ذکر است علاوه بر واجد بودن شرایطی که به آن اشاره شد، با اقدام دانشگاه‌ جهت تفکیک  آمار مربوط به تعداد اعضای هیات علمی، دانشجویان، درآمد و غیره در حوزه‌‌های مهندسی صنایع و مهندسی پیشرفت و ارائه‌ی آن در زمان جمع آوری آمار توسط موسسه‌ی تایمز، زمینه‌ی قرار گرفتن در فهرست دانشگاه‌های رتبه بندی شده در این حوزه فراهم شد.
رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در این حوزه‌ی موضوعی توسط موسسه‌ی تایمز از سال 2017  با رتبه‌بندی 100 دانشگاه جهان آغاز شده است. دانشگاه‌های ایران در این حوزه‌ی موضوعی از سال 2019 در فهرست دانشگاه‌های جهان ظاهر شده اند که فقط شامل دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان بوده است.
در رتبه بندی موضوعی کسب و کار و اقتصاد توسط موسسه‌ی تایمز برای سال 2020 با  حضور 632  دانشگاه از سراسر جهان، چهار دانشگاه کشور که در صدر آن دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشد، قرار دارند. سه دانشگاه دیگر شامل دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان  می‌باشند.
 Sapp.ir/iust_iran
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.58047.fa.html
برگشت به اصل مطلب