امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره ۴ برگزاری نیم‌سال تابستان ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/31 | 
پیرو اطلاعیه شماره ۱ و ۲ و ۳، شهریه نیم‌سال تابستانی ۱۴۰۰ دانشگاه به شرح جدول زیر است:
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.14218.64121.fa.html
برگشت به اصل مطلب