امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره ۲ برگزاری نیمسال تابستان ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/17 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی
برنامه هفتگی و آزمون‌های دروس تابستانی به شرح زیر خواهد بود:
نام درس زمان کلاس زمان آزمون
ریاضی عمومی ۱ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۸-۱۱ ۷ شهریور  ۸-۱۱
ریاضی عمومی ۲ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۸-۱۱ ۷ شهریور  ۱۴-۱۷
معادلات دیفرانسیل شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۱۱-۱۴ ۹ شهریور ۸-۱۱
۹ شهریور ۸-۱۱ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت ۱۱-۱۴ ۹ شهریور  ۱۴-۱۷
آمار و احتمال مهندسی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۴-۱۷ ۱۰ شهریور ۸-۱۱
فیزیک پایه ۱ یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه ساعت ۸-۱۱  ۸ شهریور ۸-۱۱
فیزیک پایه ۱  (مخصوص ورودی ۹۹ دانشکده کامپیوتر) یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه ساعت ۸-۱۱ ۸ شهریور ۸-۱۱
فیزیک پایه ۲ یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه ساعت ۸-۱۱ ۸ شهریور ۱۴-۱۷
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه ساعت ۱۴-۱۷  ۱۳ شهریور ۱۴-۱۷
محاسبات عددی یک‌شنبه، سه شنبه ساعت ۱۴- ۱۷ ۱۳ شهریور ۸-۱۱
دانش خانواده و جمعیت پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۱-۱۴ ۷ شهریور ۱۱-۱۴
اندیشه اسلامی ۱ پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۴-۱۷ ۱۱ شهریور ۱۱-۱۴
اندیشه اسلامی ۲ پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۴-۱۷ ۱۱ شهریور ۱۱-۱۴
اخلاق اسلامی پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۷-۲۰ ۹ شهریور ۱۱-۱۴
تاریخ تحلیلی صدر اسلام پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۷-۲۰ ۹ شهریور ۱۱-۱۴
تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه یک‌شنبه، سه‌شنبه ساعت ۱۷- ۲۰  ۸ شهریور ۱۱-۱۴
انقلاب اسلامی ایران یک‌شنبه، سه‌شنبه ساعت ۱۷- ۲۰  ۸ شهریور ۱۱-۱۴
زبان عمومی یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه ساعت ۱۱-۱۴ ۱۱ شهریور ۸-۱۱
فارسی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷-۲۰ ۱۰ شهریور ۱۱-۱۴
تربیت‌بدنی ۲ (شطرنج با ظرفیت ۲۰ نفر) شنبه ۱۴-۱۷ ۱۰ شهریور ۱۴-۱۷
تربیت‌بدنی ۲ (شطرنج با ظرفیت ۲۰ نفر) چهارشنبه ۱۷-۲۰ ۱۰ شهریور ۱۴-۱۷
آزمایشگاه پایه ۲ (دانشکده فیزیک) چهارشنبه ۱۷-۲۰ ۱۰ شهریور ۱۴-۱۷
آزمایشگاه پایه ۳ (دانشکده فیزیک)، گروه ۱ دوشنبه ۸-۱۱ ۷ شهریور  ۸-۱۱
آزمایشگاه پایه ۳ (دانشکده فیزیک)، گروه ۲ دوشنبه ۱۴-۱۷ ۹ شهریور  ۱۴-۱۷
آزمایشگاه اپتیک سه‌شنبه ۱۱-۱۴ ۱۱ شهریور ۸-۱۱

ممکن است دروسی به این دروس اضافه گردد.
ضمنا برنامه زمان‌بندی اخذ واحد و پرداخت شهریه و سایر موارد در اطلاعیه شماره ۳ به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.14218.63726.fa.html
برگشت به اصل مطلب