قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- آلبوم فیلم
 سمینار آشنایی با رویکردهای نوین در کنترل کیفیت آماری با حضور دکتر کولوزیمو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانلود فیلم سمینار آشنایی با رویکردهای نوین در کنترل کیفیت آماری با حضور دکتر کولوزیمو از

دانشگاه پلی تکنیک میلان  مورخ 4 اسفند ماه 1392

 قسمت اول 

قسمت دوم

 قسمت  سوم

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-91.13898.32742.fa.html
برگشت به اصل مطلب