دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
فراخوان انجام پروژه پژوهشی شرکت پالایش نفت تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/19 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.67048.fa.html
برگشت به اصل مطلب