مرکز آموزش الکترونیکی- اسلایدر
آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/6 | 

AWT IMAGE


آموزش الکترونیکی استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شامل کامپیوتر، شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت، لوح فشرده و نظایر آن به منظور آموزش و یادگیری است. این روش نوین به یکی از موثرترین و کارآمدترین روش‌های آموزشی در هزاره سوم مبدل شده است و امکان آموزش از راه دور را بطور موثر فراهم می‌آورد.


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.17663.48364.fa.html
برگشت به اصل مطلب