مرکز آموزش الکترونیکی- پنهان - اجرایی
گواهی اشتغال به تحصیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/1 | 

AWT IMAGE

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

1- درخواست گواهی اشتغال به تحصیل فقط از طریق سیستم گلستان قابل ثبت و بررسی است.

2- دانشجویان متقاضی دریافت گواهی اشتغال به تحصیل می توانند شنبه تا دو شنبه هر هفته نست به درخواست گواهی در سیستم اقدام و شنبه تا دوشنبه هفته بعد از ثبت درخواست برای دریافت آن به مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه نمایند.

3- درخواستهائی که در روزهای بعد از دوشنبه هر هفته ثبت شود برای دو هفته بعد از ثبت درخواست آماده می شود.

4- گواهی اشتغال به تحصیل هر نیمسال قط برای دانشجویانی قایل صدور است که هیچگونه مشکل آموزشی یا بدهی شهریه نداشته باشند.

با آرزوی موفقیت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی مرکز

1/12/1391

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://www.iust.ac.ir/find-88.12408.27557.fa.html
برگشت به اصل مطلب