بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
شماره جدید نشریه نبأ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/10 | 
  •  نشریه نبأ در نگاه مخاطب
  • رویکردی چندوجهی در مواجهه با مسائل فرهنگی
  • گذری بر بیانات نوروزی رهبر انقلاب و اولویت‌های گفتگو در مجامع دانشگاهی در سال جدید
  • ​انقلاب اسلامی مقدمه ظهور
  • گزارش عزیمت کاروان اعظای هیات علمی دانشگاه به اردوی راهیان نور
  • اخبار
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.73059.fa.html
برگشت به اصل مطلب