انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
برگزاری دوره آموزشی ABAQUS

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری دوره آموزشی ABAQUS

کلاس های آموزشی ABAQUS در سطح مقدماتی با همکاری شرکت مهندسی ویژن برگزار می گردد. لازم به ذکر

است ساعت کلاس ها 4شنبه‏ها عصر از ساعت 17:30 الی 21 می باشد.

محل برگزاری کلاس ها سایت دانشکده خودرو است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.16336.fa.html
برگشت به اصل مطلب