انجمن علمی دانشجویی- مهندسی خودرو
اخبار انجمن علمی خودرو (هفته اول آذر)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در طی این هفته مجله ای با عنوان "مهندسی خودرو و عوامل وابسته " از طرف موسسه سایپا گستر به انجمن علمی فرستاده شد که با مشورت اعضا انجمن ثبت نام از علاقه مندان به دریافت این مجله به عمل آمد.

جلسه اول کلاس matlab پیشرفته یک شنبه این هفته در سایت دانشکده برگزار گردید.در حالی که هفته گذشته دوره مقدماتی به پایان رسید.

بازدید علمی از شرکت پارس خودرو لغو گردید.این بازدید که قرار بود 4شنبه این هفته انجام شود به علت عدم هماهنگی به حالت تعلیق در آمد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7833.13807.fa.html
برگشت به اصل مطلب