دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/13 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (بهمن ماه ۱۴۰۱)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت رشته
اشکان تیموری ۹۷۸۷۱۵۰۵ پیش دفاع دکتری د.صاحبی د.پیشوایی د.برزین‌پور
د.سجادی
د.دنیا رحمانی
د.عطاالله طالعی‌زاده
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۷:۳۰
کلاس ۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری پویا در خطوط هوایی با در نظر گرفتن رفتار مشتریان با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار تطبیق‌پذیر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.69641.fa.html
برگشت به اصل مطلب