دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاع از موضوع رساله دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/27 | 
دفاع از موضوع رساله دانشجویان دکتری  (آبان ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت گرایش
۱ محدثه شمسی دفاع از موضوع رساله د.پیشوایی د.خطیبی د.تیموری
د.
فتحیان
د.رحمانی
د.
محمدی
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۸
کلاس ۳۰۱
لجستیک و زنجیره تأمین
عنوان
پایان نامه
مدل برنامه‌ریزی اصلی زنجیره تأمین با قابلیت ردیابی اصالت کالا تحت شرایط عدم قطعیت: مطالعه موردی فرش دستباف

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.68658.fa.html
برگشت به اصل مطلب