مرکز تحقیقات سیمان - دکتر ابراهیم نجفی
رزومه مدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  سوابق علمی و تحقیقاتی

 

 


  اطلاعات فردی

  نام : ابراهیم 

 

  نام خانوادگی : نجفی کانی

  نام پدر : حسنعلی

  مذهب: اسلام - شیعه

  تاریخ تولد : 28/5/1359

  محل تولد : شهرستان بابل

  شماره شناسنامه : 3

  وضعیت تأهل : متاهل

 

  تحصیلات

  کارشناس مهندسی شیمی – طراحی فرآیند های صنایع نفت از دانشگاه علم و صنعت ایران، 1377-1382.

  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – صنایع شیمیایی معدنی از دانشگاه علم و صنعت ایران، 1382-1384.

  دکتری مهندسی شیمی – صنایع شیمیایی معدنی, دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

 

  آشنایی با زبان

  زبان انگلیسی، مدرک زبان MCHE (58)، IELTS (5/5).

 

  تجربه کاری

  · استادیار دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان (1388 تا کنون).

  · همکاری در پروژه "بررسی پتانسیل های ملی استفاده از سوخت جایگزین در صنعت سیمان"، کارفرما: شرکت احداث صنعت، مجری: دانشگاه علم و صنعت ایران (در حال اجرا).

  · همکاری در پروژه "بررسی استفاده از سوخت جایگزین کک نفتی در واحد چهارم کارخانه سیمان صوفیان"، کارفرما: شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران، مجری: دانشگاه علم و صنعت ایران (خاتمه یافته).

  · ممیزی مصرف انرژی در کارخانه سیمان خوزستان (یک خط تولید)، شرکت تحقیق و توسعه سیمان.

  · ممیزی مصرف انرژی در کارخانه سیمان ایلام (یک خط تولید)، شرکت تحقیق و توسعه سیمان.

  · ممیزی مصرف انرژی در کارخانه سیمان کرمان (3 خط تولید)، شرکت تحقیق و توسعه سیمان.

  · ممیزی مصرف انرژی در کارخانه سیمان بجنورد(یک خط تولید)، شرکت تحقیق و توسعه سیمان.

  · همکاری در پروژه "بررسی استفاده از سوخت جایگزین در کوره واحد اول شرکت سیمان آبیک"، شرکت تحقیق و توسعه سیمان .

  · همکاری در پروژه "برسی معادن فعال ذغال سنگ در اطراف کارخانه سیمان آبیک و بررسی امکان استفاده از ذغال سنگ در کوره دوار سیمان"، شرکت تحقیق و توسعه سیمان.

  · پروژه تحقیقاتی "تولید سیمانهای زودگیر با مقاومت اولیه بالا بر پایه تولید فاز C11A7CaF2 در کلینکر تولیدی" ، شرکت تحقیق و توسعه سیمان.

  · همکاری در طرح پژوهشی " کاهش توقفات کوره دوار سیمان به دلیل گرفتگی های ناشی از چرخه ترکیبات فرار و تشکیل رسوبات مزاحم در پیشگرمکن ها"، دانشگاه علم و صنعت ایران.

  · طراحی و نظارت بر ساخت "خشک کن پاششی جهت تولید سولفات سدیم"، شرکت پارس یون.

 

  زمینه های پژوهشی

  Ø چسباننده های معدنی پلیمری (ژئوپلیمر) از پوزولان طبیعی

  Ø تدوین کتاب درخصوص انواع غبارگیرها و مکانیسم عملکرد و طراحی الکتروفیلترها

  Ø اصول ممیزی انرژی، موازنه جرم و انرژی و بهینه سازی انرژی در صنعت سیمان

  Ø سوخت جایگزین در صنعت سیمان

  Ø امکان سنجی دفع اصولی پسماندهای صنعتی خطرناک در صنعت سیمان

  Ø سیمانهای مخلوط و ویژه

  Ø سیمان های زودگیر با مقاومت اولیه بالا

  Ø بهبود خواص مکانیکی سیستم های سیمانی پوزولان-آهک با استفاده از افزودنی های شیمیایی و اعمال تکنیک پرس سرد و گرم

  Ø سیمان ارزان قیمت بر پایه پوزولان طبیعی

  Ø افزودنی های مینرالی و تاثیر آنها در بهبود فرایند پخت کلینکر

  Ø راههای کاهش گرفتگی ناشی از چرخه ترکیبات فرار در سیسیتم پخت سیمان

  Ø مکانیسم عملکرد و طراحی در آسیابهای گلوله ای

  Ø مکانیسم عملکرد و طراحی در خشک کن های پاششی

 

  ثبت اختراع

  Ø اختراع چسباننده معدنی پلیمری بر پایه پوزلان طبیعی، با شماره ثبت 55831 در تاریخ 7/10/1387 (تائید شده توسط بنیاد نخبگان).

  Ø اختراع کاشی سیمانی مرکب دیواری، با شماره ثبت 42639 در تاریخ 25/6/1386.

  Ø اختراع تزئین و زیبا سازی سطوح سیمانی و بتنی با تکنیک استینینگ و با استفاده از مواد شیمیایی، با شماره ثبت 42131 در تاریخ 30/5/1386.

  Ø اختراع "قطعات پیش ساخته رنگی از پوزولایم فشرده"، با شماره ثبت 31788 در تاریخ 21/3/1384.

  Ø اختراع "سیمان زودگیر با مقاومت اولیه فوق العاده بالا بر پایه پوزولان طبیعی "، با شماره ثبت 34819 در تاریخ 19/2/1385.

 

 

  Publications

  Ø Journal Papers

 

 

  · Ebrahim Najafi Kani, Ali Allahverdi, Effects of Curing Time and Temperature on Strength Development of Inorganic Polymeric Binder Based on Natural Pozzolant, Journal of Materials Science, Online April 2009, DOI 10.1007/s10853-009-3411-1.

  · Ebrahim Najafi Kani, Ali Allahverdi, Application of FTIR Technique in Characterizing Molecular Structure of Natural Pozzolan-based Geopolymer Cement, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 6, No. 2, Spring 2009.

  · Ebrahim Najafi Kani, Ali Allahverdi, Construction Wastes as Raw Materials for Geopolymer Binders, International Journal of Civil Engineering, Vol. 7, No. 3, September 2009.

  · Ebrahim Najafi Kani, Ali Allahverdi, Effects of Chemical Composition on Basic Engineering Properties of Inorganic Polymeric Binders Based On Natural Pozzolan, Ceramics-Silikaty, 53 (3), 195-204 (2009).

  · Ali Allahverdi, Kamyar Mehrpor, and Ebrahim Najafi Kani, Investigating the Possibility of Utilizing Pumice-Type Natural Pozzolan in Production of Geopolymer Cement, Ceramics-Silikaty, 52 (1), 16-23 (2008).

  · Ali Allahverdi, Ebrahim Najafi Kani, and Sara Esmaeilpoor, Effects of Silica Modulus and Alkali Concentration on Activation of Blast-furnace Slag, Iranian Journal of Material Science and Engineering, Vol. 5, Number 2, Spring 2008.

  · Ali Allahverdi, Kamyar Mehrpor, and Ebrahim Najafi Kani, Taftan Pozzolan-based Geopolymer Cement , IUST International Journal of Engineering Science, Vol. 19, No.3, 2008, Page 1-5.

  · Ali Allahverdi, Kamyar Mehrpor, and Ebrahim Najafi Kani, Geopolymer Cement from Sirjan Pozzoaln, Amirkabir, Vol. 16, No. 68-D, 2008, PP. 55-59.

  · Ali Allahverdi and Ebrahim Najafi Kani , Fast Set and High Early Strength Cements, Methods of Production, (in Persian), Iranian Journal of Chemical Engineering, vol.4, No. 15, 3-12, May 2005.

  · Allahverdi A. and Ebrahim Najafi Kani , Fast Set and High Early Strength Cements, Types and Applications, (in Persian), Iranian Journal of Chemical Engineering, vol.3, No. 14, 3-14, March 2005.

  · ابراهیم نجفی کانی، " تجهیزات کنترل کیفی Online برای تمام قسمتهای خط تولید سیمان"، پیک سیمان، تابستان 1385.

  · علی اله وردی، ابراهیم نجفی کانی، پونه قره بگلو، کک نفتی؛ پسماندی با کاربردهای فراوان، فرایند نو، بهار 1387.

  · علی اله وردی، ابراهیم نجفی کانی، پونه قره بگلو، بررسی امکان استفاده از کک نفتی در واحد چهارم کارخانه سیمان صوفیان، فرایند نو، بهار 1387.

 

  Ø Congress Papers

 

  · Ebrahim Najafi Kani, Ali Allahverdi, Microstructure of Inorganic Polymeric Binder Based on Natural Pozzolant, 6th International Chemical Engineering Congress (ICHEC 2009), 2009, Kish Island, Iran.

  · Ali Allahverdi, Babak Shaverdi, Ebrahim Najafi Kani, Determining the Opotimum Dosage and Composition of Activator for Alkali-activated Blast Furnace Slag, 6th International Chemical Engineering Congress (ICHEC 2009), 2009, Kish Island, Iran.

  · Ebrahim Najafi Kani, Ali Allahverdi, Reducing Efflorescence Formation in Geopolymeric Binder Based on Natural Pozzolan , 17 th International Conference on Building Materilas, Weimar, Germany, 23-26 September, 2009 .

  · Ali Allahverdi, Ebrahim Najafi Kani, Shima Sabbaghian Rad, Reza Karkeabadi, Workability and setting times of alkali-activated natural pozzolan in relation with chemical composition, 12th Iranian National Chemical Engineering Congress, Tabriz, Iran, 2008.

  · Ali Allahverdi, Ebrahim Najafi Kani, Reza Karkeabadi, Shima Sabbaghian Rad, Investigating autogenous and drying shrinkage of alkali-activated natural pozzolan, 12th Iranian National Chemical Engineering Congress, Tabriz, Iran, 2008.

  · Ali Allahverdi , Ebrahim Najafi Kani , and Soheil Abolhasani, Sulfate-activation of Natural Pozzolan by Sodium Sulfate and Gypsum, 3rd International Symposium on Non-traditional Cement and Concrete, Brno, Czech Republic, 2008.

  · Ali Allahverdi and Ebrahim Najafi Kani , Geopolymer Cement from Construction Wastes, 3rd International Symposium on Non-traditional Cement and Concrete, Brno, Czech Republic, 2008.

  · Ali Allahverdi and Ebrahim Najafi Kani , Effects of Curing Time and Temperature on Strength Development of Natural Pozzolan-based Geopolymer Cement, 3rd International Symposium on Non-traditional Cement and Concrete, Brno, Czech Republic, 2008.

  · Ali Allahverdi and Ebrahim Najafi Kani , Effects of Chemical Composition on Basic Engineering Properties of Natural Pozzolan-based Geopolymer Cement, 3rd International Symposium on Non-traditional Cement and Concrete, Brno, Czech Republic, 2008.

  · Ali Allahverdi , Ebrahim Najafi Kani , and Shadi Soltani, Effects of Particle Size Distribution Improvement and Dense Packing Technique on Compressive Strength of Oil Well Cement, 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2008), 2-5 Jan, 2008 - Kish Island, Iran.

  · Ali Allahverdi , Ebrahim Najafi Kani , and Sara Esmaeilpoor, Alkali-activated Binder from Blast-furnace Slag of Isfahan Steel Plant, 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2008), 2-5 Jan, 2008 - Kish Island, Iran.

  · Ali Allahverdi , Ebrahim Najafi Kani , and Sara Esmaeelpour, Geopolymers, A New Generation of Fire-Resistant Building Materials, (Persian), Proc. 2nd Conference on Fire Protection of Buildings, Tehran, Iran, 20-21 February, 2007.

  · Ali Allahverdi and Ebrahim Najafi Kani , Qualitative Evaluation of Isfahan Blast-Furnace Slag For Production of Production Slag-Blended Portland Cement, (Persian), Proc. Iranain National Chemical Engineering Congress 11th, Tehran, Iran, 28-30 November, 2006 . 

  · Ali Allahverdi and Ebrahim Najafi Kani , Special Cement Containing C11A7CaF2 Mineral Phase, Iranian Chemical Engineering Congress 10th, MP09-452, Sistan & Balochestan University, Iran, 15-17 Nov., 2005.

 

  · مقاله "تجارب صنعتی استفاده از کک نفتی در صنعت سیمان"، همایش انرژی در صنعت سیمان، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

  · مقاله "مدیریت پسماندها و فرایند تولید سیمان"، همایش انرژی در صنعت سیمان، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

 

  دوره های آموزشی برگزار شده

  · سوخت و احتراق در صنعت سیمان، دوره آموزشی در کارخانه سیمان خوزستان.

  · اپراتوری کوره دوار سیمان، دوره آموزشی در کارخانه سیمان خوزستان.

  · مبانی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در صنعت سیمان، دوره آموزشی در کارخانه سیمان کردستان و هرمزگان.

  · اصول و روش کار ممیزی انرژی در صنعت سیمان، دوره آموزشی در کارخانه سیمان کردستان.

  · اصول و مبانی موازنه جرم و انرژی در صنعت سیمان، دوره آموزشی در کارخانه سیمان ایلام و کردستان.

  · رینگ و کوتینگ (سیکلهای ترکیبات فرار) در سیستم پخت سیمان، دوره آموزشی در کارخانه سیمان داراب، خوزستان و ممتازان کرمان.

  · تکنولوژی پخت سیمان، دوره آموزشی در کارخانه سیمان خوزستان، ممتازان کرمان و شاهرود.

  · پارامترهای مهم بهره برداری در کوره سیمان، دوره آموزشی در کارخانه سیمان خوزستان.

  · آسیابهای گلوله ای در صنعت سیمان و بررسی طراحی آنها، دانشگاه علم و صنعت ایران و دوره آموزشی در سیمان دورود.

 

 

  علاقه مندی ها

  اینترنت – مطالعه – تحقیق و پژوهش – تدریس دروس دانشگاهی (موازنه مواد و انرژی، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و انتقال جرم، شیمی و فیزیک سیمان، فرایند تولید سیمان، موازنه جرم و انرژی در صنعت سیمان).

 

 

  مهارت های رایانه ای

  تسلط به نرم افزار های Word – Power Point – Excel – Photoshop-HYSYS-Matlab- Fluent & Gambit

 

  تماس

  تلفن: 09126105622 Najafi@iust.ac.ir E_najafik@yahoo.com

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10233.17705.fa.html
برگشت به اصل مطلب