مرکز تحقیقات سیمان - پرویز قدوسی
رزومه مدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEپرویز قدوسی

 استادیار

رتبه علمی
سازه

 گروه آموزشی

3162

 تلفن

  77240398 - (09821)

 نمابر

Ghoddousi AT iust.ac.ir پست الکترونیکی
محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم - اطاق 391

 آدرس پستی :

 تحصیلات:

دانشگاه علم و صنعت ایراندانشگاه لیدز،انگلستان، 1372 دکترا
دانشکده عمران

 دانشگاه لیدز،انگلستان، 1367

کارشناسی ارشد
تهران، نارمک ، کد پستی 16846دانشگاه بنگلور،هند، 1358 کارشناسی

 

  

  سوابق شغلی

  • عضو هیأت علمی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1373 تاکنون.

  • مهندس ناظر (مهندسین مشاور)، 1359-1360

  • مهندس محاسب شرکت ملی گاز، وزارت نفت، 1362-1365

  • مشاور و محقق مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1372-1384

 

 

  سوابق تدریس دانشگاهی

  • تعمیر و تقویت سازه ها، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • تکنولوژی پیشرفته بتن، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • مهندسی سواحل، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • برنامه ریزی و کنترل پروژه، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • روش های اجرای ساختمان، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • مدیریت کارگاهی و ایمنی، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • متره و برآورد، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • مدیریت ماشین آلات ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • برنامه ریزی و مدیریت ساخت، دانشکده راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • مدیریت پروژه، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

  • فاکتورهی انسانی، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت یران

 

  سوابق پژوهشی

  1- اثر کیفیت ناهمگن بتن در دوام سازه، دانشگاه علم وصنعت ایران، 1380

  2- بررسی متدولوژی کنترل برای ارزیابی مدت و هزینه ای پروژه های عمرانی، دانشگاه علم-وصنعت ایران، 1380

  3- ارزیابی پایداری بتن خود تحکیم براساس هدایت الکتریکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

  4- بررسی جمع شدگی خمیری بتن خود متراکم، دانشگاه علم وصنعت ایران، 1386.

  5- ارزیابی خزش و جمع شدگی بتن های حاوی پوزولان های ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1380.

  6- خواص اثر آب انداختن و جمع شدگی بتن های حاوی میکروسیلیس ایران و ارائه دستورالعمل اجرایی لازم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1381.

  7- اثر حفاظت های سطحی بر دوام سازه های بتنی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1385.

 

 

 

  عضو کمیته علمی کنفرانس ها و کارگاهها

  • اولین و دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه تهران، سال 1380، 1384 و 1388.

  • دومین کنفرانس بین المللی ساختمان های بلند، تهران، سال 1380 و 1384.

  • اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها، سال 1378.

  • دومین و سومین و چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال1383، 1385، 1387 و 1388.

  • اولین کارگاه تخصصی بتن خود تراکم، سال1385 و 1387.

 

  مؤلف و یا عضو کمیته آیین نامه ها و استانداردها

  • استاندارد آزمایشهی تعیین مقاومت بتن در سازه (آزمایش های غیرمخرب و نیمه-مخرب بتن)،‌ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ سوم، 1383.

  • استاندارد دانه بندی سنگدانه ها، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1382.

  • آیین نامه ملی پایایی بتن در محیط خلیج فارس و دریای عمان،‌ مرکز تحقیقات و مسکن،‌ 1384.

  • توصیه هایی برای تعمیر سازه های بتنی در سواحل جنوبی ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1385.

  • استاندارد ملات بنایی، تعیین جرم حجمی ملات تازه، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1386.

  • استاندارد بتن سبک، تعیین درصد رطوبت بتن هوا اتوکلاو شده، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1386.

  • روش ملی طرح مخلوط بتن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1386.

  • توصیه هیی بری تعمیر سازه هی بتنی در سواحل جنوبی یران.

  • توصیه هی بری محفاظت سطحی بتن در نواحی جنوبی یران.

 

  کتب تألیف شده

  1- فن آوری بتن در شرایط محیطی خلیج فارس، جلد اول: آسیب شناسی بتن و ارزیابی آن، مؤلفین: پرویز قدوسی، اسماعیل گنجیان، طیبه پرهیزکار و علی اکبر رمضانیان پور، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1378.

  2- فن آوری بتن در شرایط محیطی خلیج فارس، جلد دوم:‌ روش ها و توصیه ها برای افزایش عمر مفید سازه های بتنی، مؤلفین: پرویز قدوسی، طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیان پور، نرگس مظفری، 1383.

 

  3- کاربرد الیاف در بتن و فرآورده های سیمانی، مؤلفین: علیرضا باقری، طیبه پرهیزکار، پرویز قدوسی و افشین طاهری. انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1387.

  4- تعمیر سازه های بتنی، مصالح و روش ها، تألیف: پرویز قدوسی، انتشارات شهر و سازه، 1380.

  5- دستورالعمل اجرایی ساخت بتن در کارگاه هایی با امکانات فنی و اجرایی مدرود، مؤلفین: پرویز قدوسی و امیر مازیاب رئیس قاسمی، 1386.

  6- برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی، تألیف:‌ پرویز قدوسی، انتشارات دانشگاه علم-وصنعت ایران، 1385.

  7- آشنایی با کاربرد مواد پلیمیری در صنعت ساختمان، مؤلفین:‌ بهروز محمدکاری، سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، پرویز قدوسی مهدیه رضایی، مرکز تحقیقات ساختمان مسکن، 1386.

 

  کتب ترجمه شده

  1- بتن و اجرای آن، مترجمین: علی اکبر رمضانپور، پرویز قدوسی و محمدحسین هوشدار تهرانی، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

  2- کنترل کیفیت بتن در سدسازی، مترجمین: پرویز قدوسی، هرمز فامیلی، طیبه پرهیزکار و امیرمازیار رئیس قاسمی، انتشارات وزارت نیرو.

  3- ریز ساختار،‌ خواص و اجزای بتن (تکنولوژی بتن پیشرفته)، مترجمین:‌ علی اکبر رمضانیان پور، پرویز قدوسی، و اسماعیل گنجیان، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

 

  مقالات در مجلات ایران

  1- قدوسی،‌ پرویز. ثنایی، ابراهیم. و کاظمی اصل، مصطفی، "بررسی و ارزیابی خواص ملات های سیمانی اصلاح شده برای ترمیم سازه های بتنی"، مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد نهم، شماره 3، 1377، دانشگاه علم وصنعت ایران، صفحه 125-138.

  2- قدوسی، پرویز. پرهیزگار، طیبه، مظفری، نرگس. قاسمی. عباس.، "مقایسه روش های جذب آب در نمونه های بتنی"، مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره چهارم، 1378، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه 30-36.

  3- قدوسی، پرویز. رئیس قاسمی، امیرمازیار. و پرهیزکار، طیبه.، "بررسی جمع شدگی خمیری بتن های حاوی میکروسیلیس"، مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره پانزدهم، سال 1383، صفحه 51-63.

 

  4- قدوسی، پرویز، "اثر کیفیت های متفاوت پیمانه های بتن در یک عضو بتن مسلح بر خوردگی آرماتور"، مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره پانزدهم، سال 1383، صفحه 65-75.

  5- Ghoddousi, P., Raiss Ghasemi, A. M., and Parhizkar, T., “A Comparison Between Plastic Shrinkage of Concrete Containing Silica Fume and the Normal Concrete”, International Journal of Civil Engineering, vol.5, No.4, Dec 2007 .

  6- Ghoddousi, P., Afshar, M.H., Ketabchi, H., and Rasa, E., “Study of Early- Age Creep and Shrinkage of Concrete Containing Iranian Pozzolans: An Experimental Comparative Study”, Scientia Iranica Vol. 16, No.2 .

 

  مقالات در مجلات خارجی

  1- Behbahani, B, Taher, A., and Ghoddousi, P., “Rheological Behavior of Super Plastized Concrete Containing Fly Ash”, Indian Journal of Engineering, Vol, 7, No. 1, 1997, pp. 47-58 .

  2- Abbasnia, R., Ghoddousi, P. and Ahmadi, J., “Prediction of Restrained Shrinkage Based on Restraint Factors in patching Repair Mortor”, Cement and Concrete Research, Vol. 35, 2005, pp. 1909-1913 .

  3- Ghoddousi, P., Hosseinalipour, M., and Jalal, M. P., “Fuzzy Assessment of Causes of Time Overrun (Delays) in Iran’s Dam Construction Projects” Journal of Applied Science, 2008 .

 

  مقالات در کنفرانس های خارج

  1- Cabrera, J. and Ghoddousi, P., “The effect of reinforcement Corrosion on the Strength of the Steel/ Concrete Bond”, International Conference on Bond in Concrete. Riga, Latvia, Oct. 1992 .

  2- Cabrera, J. and Ghoddousi, P., “The effect of Corrosion Level on the Crack Characteristic of Reinforced Concrete”, International Conference on deterioration and repair of Reinforced Concrete in the Persian Gulf, Bahrain 1992 .

  3- Cabrera, J and Ghoddousi, P., “The Influence of Fly Ash on the Resistivity and rate of Corrosion of Reinforced Concrete”, International Conference on Durability of Concrete, Sp-145, France, 1994. in the Persian Gulf, Bahrain 1992 .

  4- Ghoddousi, P., Ramezaqnianpour, A., Taheri, A, Parhizkar, T., and Ganjian, E., “The use of Surface treatment Compounds Concrete”, International Congress, Concrete in the Service of Mankind, Scotland, 1996 .

  5- Ramezanianpour, A., Ghoddousi, P., and Fakhri, M. Y., “Corrosion Inhibiting Effect of Calcium Nitrite on Reinforced Corrosion in Hot Climates”, Fourth International on Advances in Concrete, CANMET/ACI, Japan, 1998 .

  6- Ghoddousi, P., Raiss Ghasemi, A. M., and Parhizkar, T., “Comparative study of the Concrete Surface Treatment Materials on Reinforcing Steel Corrosion Behavior” , 2nd International Congress, FIB, Naples, Italy, 2006 .

  7- Jalal, M. P., Ghoddousi, P., and Hosseinalipour, M., “Development of a Fuzzy Risk Assessment and Contractual Allocation Model for Iran’s Dam Construction Projects, First International Conference on Construction In Developing Countries, Karachi, Pakistan, August, 2008 .

  8- Ghoddousi, P., and Monir Abbasi, A. “Estimating Long Term Drying Shrinkage of Self Consolidating Concrete”, 8th International Symposium on Utilization of High-Strength and High-Performance Concrete”, Tokyo, Japan, October 2008 .

  9- Ghoddousi, P., and Monir Abbasi, A. “ Influence of Aggregate Grading and Cement Paste volume on Drying Shrinkage of self Consolidating Concrete, International Conference on self-Consolidating Concrete, Chicago, November, 2008 .

  10- Ghoddousi, P. and Monir Abbasi, A., “Estimating Long term Drying Shrinkage of Self Consolidating Concrete”, Ninth ACI International Conference on Super Plasticizers, Spain, 2009, PP. 871-881 .

 

  مقالات کنفرانس های ملی و بین المللی در ایران

  1- قدوسی، پرویز. پرهیزکار، طیبه، گنجیان، اسماعیل. و رمضانیان پور، علی اکبر.،" ارزیابی میکروسیلیس به عنوان عامل حفاظتی سازه های بتنی در مقابل خوردگی آرماتور"، پنجمین کنگره ملی خوردگی، انجمن خوردگی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، شهریور. 1376.

  2- پرهیزکار، طیبه. رمضانیان پور، علی اکبر. قدوسی، پرویز. "اثر میکروسیلیس در مقاومت سایشی بتن در سازه های هیدرولیکی"، سومین همایش بزرگ سدسازی، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، زمستان 1376.

  3- قدوسی، پرویز. "مکانیزم و علل کاهش آسیب پذیری بتن دارای میکروسیلیس"، سمینار بین المللی کاربرد میکروسیلیس در بتن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، اردیبهشت 1376.

  4- قدوسی، پرویز.، پرهیزکار، طیبه.، و رمضانیان پور، علی اکبر.،" ارزیابی پوشش های سطحی پلیمری برای بهود دوام بتن"، سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، مرکز تحقیقات پلیمر ایران، آبان 1376.

  5- پرهیزکار، طیبه.، رمضانیان پور، علی اکبر.، قدوسی، پرویز.، و مظفری، نرگس.، "نقش پلیمر در ملات های تعمیری در محیط خلیج فارس"، سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر، مرکز تحقیقات پلیمر ایران، آبان 1376.

  6- پرهیزکار، طیبه.، قدوسی، پرویز.، رمضانیان پور، علی اکبر.، و مظفری، نرگس.،"ارزیابی و مقایسه عملکرد ملات های تعمیری سازه های بتن مسلح ساخت داخل و خارجی در شرایط محیطی خلیج فارس"، سومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، آذر 1377.

  7- قدوسی، پرویز.، پرهیزکار، طیبه.، و رئیس قاسمی، امیرمازیار.، "ارزیابی دوام بتن های حفاظت شده با پوشش های سطحی براساس آزمایش شدت خوردگی به روش پتانسیواستاتیک"، اولین کنفرانس انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، تهران، مهر 1378.

 

  8- قدوسی، پرویز.، پرهیزکار، طیبه.، و مظفری، نرگس.، "روش ارزیابی سازه های بتن مسلح آسیب دیده ناشی از عوامل محیطی مخرب براساس مطالعات میدانی"، کنفرانس بین المللی بتن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1379.

  9- قدوسی، پرویز.، پرهیزکار، طیبه.، رمضانیان پور، علی اکبر.، و رئیس قاسمی، امیرمازیار.، "بررسی خزش و جمع شدگی بتن های حاوی مواد افزودنی معدنی ایران"، اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، اردیبهشت 1380.

  10- پرهیزکار، طیبه.، رئیس قاسمی، امیرمازیار.، قدوسی، پرویز.، و مظفری، نرگس.، بررسی و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن دانه سبک با استفاده از میکروسیلیس، اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، اردیبهشت 1380.

  11- پرهیزکار، طیبه.، هیله مایر، برند.، رمضانیان پور، و قدوسی، پرویز.، بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و دوام ملات های تعمیری اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، اردیبهشت 1380.

  12- قدوسی، پرویز.، و خندق، سمانه.، "بررسی آسیب دیدگی بتن سبک از نظر خوردگی آرماتور برای ساخت سازه های بلند در مناطق خلیج فارس"،‌ دومین کنفرانس بین المللی سازه های بلند، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1381.

  13- قدوسی، پرویز.، عباس نیا، رضا.، و کشاورز.، "تخمین جمع شدگی مقید براساس فاکتور قید در تعمیر و تقویت موضعی سازه های بتنی" دومین کنفرانس بین المللی سازه های بلند، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران 1381.

  14- تدین، محسن.، قدسی، پرویز.، و فامیلی.، هرمز. "بررسی جذب آب بتن سبکدانه حاوی لیکای ایران" ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1382.

  15- پرهیزکار، طیبه.، رئیس قاسمی، امیرمازیار.، و قدوسی، پرویز.،" استفاده از طرح اختلاط بهینه به منظور بهبود خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری بتن در شرایط آزمایشگاهی و شبیه سازی خلیج فارس"، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1382.

  16- قدوسی، پرویز، عباس نیا، رضا.، و متحدان، محمد.، "تخمین جمع شدگی مقید براساس فاکتور قید با توجه به شرایط بتن پایه" دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، اردیبهشت 1384.

  17- پرهیزکار، طیبه.، رمضانیان پور، علی اکبر.، رئیس قاسمی، امیرمازیار.، قدوسی، پرویز.، و مظفری، نرگس.،" بررسی نقش لاتکس پلیمری در عملکرد بتن تعمیری در شرایط محیطی خلیج فارس"، دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، اردیبهشت 1384.

  18- حسنی، ابوالفضل، قدسی، پرویز.، و ارجمندی، محسن.،" تأثیر الیاف فولادی و تراشه-های صنعتی در رفتار مکانیکی و فیزیکی بتن"، دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،‌ تهران، اردیبهشت 1384.

  19- نیلی، محمود.، قدوسی، پرویز.، و حسینیان، سیدمهدی.، "پهنه بندی اقلیمی بتن ایران"، دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، اردیبهشت 1384.

  20- قدوسی، پرویز.، حسینعلی پور، سیدمجتبی.، و پرچمی جلال، مجید.،" ارزیابی فازی علل افزایش زمان در پروژه های سدسازی کشور"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، مرداد 1387.

  21- قدوسی، پرویز.، حسینعلی پور، سید مجتبی.، و پرچمی جلال، مجید.،" پیش بینی تأخیرات در پروژه های سدسازی با استفاده از تئوری فازی"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه استراتژیک، تهران، شهریور 1387.

  22- قدوسی، پرویز، حسینعلی پور، سیدمجتبی، و پرچمی جلال، مجید.، "ارزیابی فازی و تخصیص قراردادی علل و ریسک های مرتبط با تأخیرات پروژه های سدسازی ایران"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه استراتژیک، تهران، شهریور 1387.

  23- قدوسی، پرویز، بهنام، هومن و بهنام، هژیر، "آگاهی از تغییر مسیر بحرانی در طول اجری پروژه به کمک روش زمان کسب شده" پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، 1388.

  24- قدوسی، پرویز، بهنام، هومن و بهنام، هژیر، "کاربرد توزیع و یبل به عنوان توزیع حاکم بر مدت زمان فعالیت ها در روش پرت " پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، 1388.

  25- قدوسی، پرویز، اشتهاردیان، احسان الله، و بیژن پور، آزاده، "ارائه سیستم پشتیبان تصمیم گیری در انتخاب بهترین تأمین کننده با دو رویکرد ANP و AHP " پنجمین کنفرانس بین-المللی مدیریت پروژه، تهران، 1388.

  26- قدوسی، پرویز و بهنام، هومن ، "کاربرد نمودارهی فازی بری بهبود تفکیک زبانی عملکرد و پروژه " اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه امیرکبیر، 1388.

  27- قدوسی، پرویز و دولتیار، رامین، "بررسی اثر منحنی دانه بندی هی روش هی ملی طرح مخلوط بتن یران در رفتار بتن تازه خود متراکم" سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه ، مرکز تحقیقات و مسکن، 1388.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10215.17694.fa.html
برگشت به اصل مطلب