تحصیلات تکمیلی دانشگاه- زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن
دانشکده مهندسی راه‌آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن

 

  نام استاد

  زمینه‌های تحقیقاتی

  دکتر سیدسعید فاضل

راه‌آهن برقی (تحلیل منابع تغذیه تراکشن، مبدل‌های تراکشن)، الکترونیک قدرت (درایوهای ولتاژ متوسط، مبدل‌های توان، درایوهای الکتریکی)، ماشین‌های الکتریکی (ماشین‌های تراکشن و کنترل آنها)

  دکتر سیامک فرشاد

شبکه‌های توزیع و انتقال قدرت (طراحی و آنالیز شبکه و اجزای آن)، تحلیل مبدل‌های تراکشن و تاثیر متقابل آن با شبکه تغذیه، تحلیل اثار راه‌آهن برقی بر شبکه‌‌های انتقال قدرت سه فاز

  دکتر جبار علی ذاکری

سیستم‌های مدیریت نگهداری، آنالیز و طراحی روسازی راه‌آهن، ایمن‌سازی خط‌ آهن، ساخت و اجراء و نگهداری خط آهن، دینامیک پل‌های راه‌آهن

  دکتر داوود یونسیان

دینامیک و ارتعاشات سیستم‌های ریلی، ارتعاشات غیرخطی، ارتعاشات اتفاقی، آکوستیک و کنترل نویز، ریاضیات کاربردی

  دکتر سعید محمدزاده

تحلیل و طراحی خط وسازه‌ها، آزمایش و تحلیل تجربی خط وسازه‌ها، بهینه‌سازی و تحلیل قابلیت اعتماد خط و سازه‌ها، مدلسازی رفتار و زوال اجزا و سیستم خط وسازه‌ها، مدیریت نگهداری و تعمیر

  دکتر سیدجواد میر محمدصادقی

آنالیز طراحی راه‌آهن، مدل سازی و تحلیل خط و را ه‌آهن، مبانی تعمیر و نگهداری راه‌آهن، مدل سازی و تحلیل زیرساخت‌های حمل ونقل (روسازی، پل‌ها، ابنیه فنی راه‌آهن)، تحلیل تجربی (آزمایشگاهی و میدانی) رفتار سیستم راه‌آهن، بهینه‌سازی سازه‌ای اجزاء روسازی راه‌آهن (ریل، تراورس، پابند و بالاست)

  دکتر مجید شهروی

مکانیک تماس و ریل چرخ، مکانیک ضربه و نفوذ، طراحی قطعات و مادر ریلی، بهینه‌سازی در طراحی مهندسی، اجزاء محدود

  دکتر پریسا حسینی تهرانی

خستگی و شکست، ترمو الاسینسیته، مکانیک ضربه در قطار، تحلیل و طراحی سازه و بدنه قطار، آنالیز غیرخطی سازه و بدنه قطار

  دکتر محمد علی رضوانی

تحلیل مودال، ارتعاشات غیرخطی و مکانیک حرکت ماشین، طراحی سیستم‌های دینامیکی، پایش وضعیت cm و مراقبت پیشرفته ماشین‌های ریلی

  دکتر محمد علی صندیدزاده

کنترل هوشمند سیستم حرکت قطار، به‌کارگیری بهینه سازی در سیستم کنترل قطار، طراحی تجهیزات سیستم سیگنالینگ کنار خط، هدایت اتوماتیک قطار، سیستم کنترل مرکزی ترافیک حمل ونقل ریلی

  دکتر مرتضی قارونی نیک

طراحی و تحلیل پایداری تونل، بحث مربوط به پایدار سازی شیب‌ها و شیروان‌های سنگین

  دکتر حمیدرضا احدی

حمل ونقل ترکیبی، مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین، مدیریت بحران، اقتصاد مهندسی، اقتصاد حمل و نقل، مهندسی مجدد فرایندها

  دکتر مسعود یقینی

داده‌کاوی، بهینه‌سازی مسائل با اعداد صحیح و شبکه، برنامه‌ریزی حمل و نقل

  دکتر مرتضی اسماعیلی

بررسی رفتار فضاهای زیرزمینی، مکانیک محیط های متخلخل، ژئوتکنیک راه‌آهن، روسازی‌های بدون بالاست، صدا و ارتعاشات ریلی

  دکتر بیژن معاونی

حوزه مهندسی کنترل

طراحی ساختار کنترل (جفت سازی ورودی- خروجی)، طراحی رویتگرها و فیلترهای کلاسیک و هوشمند، تلفیق اطلاعات حسگرها، سیستم‌های ترمز پیشرفته، سیستم‌های توصیفی، خودروهای هیبریدی، سیستم تعلیق فعال، سیستم‌های چند عامله

حوزه مهندسی کنترل و علائم و مهندسی راه آهن برق

کنترل لغزش، کنترل اتوماتیک قطار، کنترل ترافیک اتوماتیک، قطارهای هیبریدی، کنترل سیستم تعلیق فعال، کنترل دور موتورهای الکتریکی

  دکتر بهمن قربانی واقعی

قطارهای مغناطیسی، علائم و ارتباطات، سیستم‌های هدایت و کنترل قطار، سیستم‌های کنترل اتوماتیک قطار، کنترل ترافیک قطار، کنترل نظارتی، کنترل تطبیقی، کنترل فازی و کاربرد آن در راه آهن

  دکتر شروان عطایی

سلامت‌سنجی و شناسایی وضعیت پل و خط راه‌آهن با آزمایش میدانی، کاربرد هوش محاسباتی (حسابگری تکاملی، حسابگری عصبی، حسابگری فازی) در مهندسی خط و پل و سازه، کاربرد داده‌کاوی در مهندسی خط و پل و تعمیر نگهداری سازه‌ها

  دکتر مسعود نصرآزادانی

مدیریت ساخت و اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه زیربنای حمل و نقل زمینی (ریلی- جاده‌ای)، مدیریت و روش‌های اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات و چالش‌های مرتبط با زیربنای حمل و نقل زمینی (روسازی‌های بالاستی راه‌آهن، روسازی‌های آسفالتی در جاده)، تکنولوژی‌های نوین در طراحی روسازی‌های آسفالتی و اجرای آن در اشل‌های آزمایشگاهی و میدانی، به‌کارگیری مصالح نخاله پروژه‌های عمرانی در پروژه‌های جدید (بازیافت مصالح)، مدیریت و طراحی ایستگاه‌ها در شبکه راه‌آهن برون شهری و چالش‌های مرتبط، روش‌های ارتقاء عملکرد و بهینه‌سازی اجزاء روسازی راه‌آهن، روش‌های افزایش سرعت و ظرفیت و قابلیت حمل در خطوط راه‌آهن، مدریریت راه آهن و چالش‌های مرتبط، چالش‌های ایمنی در اکیپ‌های نگهداری خطوط و پروژه‌های ساخت راه‌آهن

 

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-52.10994.19841.fa.html
برگشت به اصل مطلب