مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
همایش والدین دانشجویان نوورود ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 
مرکز مشاوره دانشگاه، همایش والدین دانشجویان نوورود ۱۴۰۱ را پنج شنبه ۴ اسفند از ساعت ۹ الی ۱۱/۳۰ در مجتمع شهید بهرامی برگزار می کند. این همایش با حضور و سخنرانی ریاست محترم دانشگاه و اعضای محترم هیئت رئیسه برگزار می گردد. 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.70994.fa.html
برگشت به اصل مطلب