مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
کارگاه مهارت های زندگی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/30 | 
مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران کارگاه تخصصی مهارت های زندگی دانشجویی را دوشنبه ۱ اسفند از ساعت ۲۰ الی ۲۱ در خوابگاه خواهران داخل برگزار می کند.

۱️⃣ تکنیک‌های مقابله با استرس و اضطراب
۲️⃣ تکنیک‌های رهایی از افسردگی
۳️⃣ راهکارهای‌ برون رفت از فضای تنهایی و کمرویی
ویژه:
دانشجویان دکتری خوابگاه داخل 

سخنران: 
دکترمریم بیک‌محمدی
•مدرس دانشگاه 
مددکار اجتماعی اورژانس اجتماعی تهران

محل برگزاری کارگاه:
خوابگاه خواهران داخل- اتاق تلویزیون
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.70901.fa.html
برگشت به اصل مطلب