مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
کارگاه بررسی ویژگی های افرادی که مناسب ازدواج نیستند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/28 | 
مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران، کارگاه تخصصی «بررسی ویژگی‌های افرادی که مناسب ازدواج نیستند» را دوشنبه ۲۸ آذرماه از ساعت ۱۹ الی ۲۱ در حسینیه خوابگاه حکیمیه برگزار می کند.

۱️⃣ با چه کسانی نباید ازدواج کرد
۲️⃣ اختلال‌های شخصیت(خودشیفته، مرزی،پارانوئید و...) 
۳️⃣ اعتیاد به مواد مخدر و ارتباط آن به ازدواج
۴️⃣فقدان استقلال و مسئولیت پذیری در ازدواج

ویژه:
دانشجویان خوابگاه حکیمیه


سخنران: 
استاد حسین‌رضا میرزائی
•مدرس دانشگاه 
•کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
•کارشناس مددکاری اجتماعی در اورژانس اجتماعی استان تهران
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.69485.fa.html
برگشت به اصل مطلب