مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
کارگاه آشنایی با مهارت خودآگاهی با تاکید بر مشاوره پیش از ازدواج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/19 | 
مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری کانون همیاران سلامت روان، کارگاه تخصصی آشنایی با مهارت خودآگاهی ؛ با تاکید بر مشاوره پیش از ازدواج را شنبه ۱۹ آذرماه از ساعت ۱۹ الی ۲۰ در اتاق نمازخانه خوابگاه شهیدباقری برگزار می‌کند.

۱️⃣ تعریف خودآگاهی 
۲️⃣ نیازها و خواسته‌ها
۳️⃣ راهکارهای تقویت عزت نفس 
۴️⃣تکنیک های مشاوره پیش از ازدواج 
۵️⃣همراه با بازی نقش (role playing )

ویژه:
دانشجویان خوابگاه شهید باقری  (برادران)

سخنران: 
فرهاد حسنی
•مشاور و مددکار اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه
•مددکاراجتماعی بیمارستان امام حسین (ع) 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.69322.fa.html
برگشت به اصل مطلب