مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
کارگاه آشنایی با مهارت خودآگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/28 | 
 مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری کانون همیاران سلامت روان، کارگاه تخصصی آشنایی با مهارت خودآگاهی را برگزار می کند. این کارگاه شنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۱۹ الی ۲۰ در خوابگاه داخل برادران بلوک ۵ اتاق تلویزیون اجرا می گردد.

سرفصل های کارگاه:

۱️⃣ تعریف خودآگاهی 
۲️⃣ نیازها و خواسته‌ها
۳️⃣ راهکارهای تقویت عزت نفس 

ویژه:
دانشجویان خوابگاه داخل (برادران)

سخنران: 
دکتر سلمان قادری

•مدرس دانشگاه 
•مشاور و مددکار اجتماعی مرکز مشاوره
•کارشناس مددکاری اجتماعی در اورژانس اجتماعی استان تهران

 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.69055.fa.html
برگشت به اصل مطلب