مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
برنامه حضور مشاوران در خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/14 | 

 *اعلام زمانبندی حضور مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه در خوابگاه خواهران* 

*فرشته ایزدی* 
مشاور مرکز مشاوره دانشگاه
روزهای حضور:

شنبه ها ۱۷/۳۰ الی ۲۲/۳۰
چهارشنبه ها ۱۷/۳۰ الی ۲۲/۳۰

*مریم بیک‌محمدی* 
مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

روزهای حضور:

یکشنبه‌ها: ۱۶ الی ۲۱
دوشنبه‌ها: ۱۶ الی ۲۱
سه‌شنبه‌ها:۱۶ الی ۲۱


محل حضور: 
*خوابگاه خواهران،جنب سرپرستی، دفتر مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت*
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.68877.fa.html
برگشت به اصل مطلب