مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
برنامه حضور مشاور در خوابگاه خواهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/8 | 
🔰 *اعلام زمانبندی حضور مشاور مرکز مشاوره دانشگاه در خوابگاه خواهران* 🔰

*مریم بیک‌محمدی* 
مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

روزهای حضور:
یکشنبه‌ها:۱۶ الی ۲۱
دوشنبه‌ها:۱۶الی۲۱
سه‌شنبه‌ها:۱۶ الی ۲۱

محل حضور: 
*خوابگاه خواهران،جنب سرپرستی، دفتر مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت*
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.68810.fa.html
برگشت به اصل مطلب