مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
ایمیل جدید دفتر مشاوره و سلامت سازمان اموردانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/27 | 
در راستای تکریم دانشجویان و کارشناسان دانشگاه ها و ارتباط سازنده و مستقیم این عزیزان با دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان اموردانشجویان، این دفتر در کنار سایر راه های ارتباطی جهت سهولت امر، نسبت به ایجاد یک ایمیل سازمانی با نشانی chfeedbacksaorg.ir  اقدام نموده است. دانشجویان و کارشناسان محترم می توانند درخواست، نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را با این دفتر بصورت مستقیم در میان بگذارند. از ارسال ایمیل های اداری و پاسخ نامه های ارسالی به این ایمیل خودداری نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.68659.fa.html
برگشت به اصل مطلب