مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
گزارش وبینار تعادل کار و زندگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/18 | 
مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری کانون همیاران سلامت روان، وبینار تخصصی تعادل کار و زندگی را دوشنبه ۱۱ بهمن ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ با تدریس سرکار خانم دکتر مهاجرانی، عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس مهارت های زندگی، برگزار کرد.
در این وبینار ضمن اشاره به اینکه انسان به مثابه یک سیستم در محیط می باشد و ارتباط متقابلی بین کار و زندگی باید وجود داشته باشد و خانه و خانواده به مثابه ترازویی هستند که باید بین دو کفه ترازو تعادل برقرار باشد مطالبی ذکر شد . زندگی فردی و زندگی خانوادگی باید منجر به به زیستن شود. در این کارگاه به تفاوت نقش و هویت پرداخته شد.
نقش همان انتظارات از رفتارهای بیرونی مرتبط با موقعیت های اجتماعی است و نگاه به بیرون دارد و مجموعه ای از نظم و هنجارهای اجتماعی است و معطوف به داشتن می باشد در حالیکه هویت معنای درونی شده انتظارات درونی مرتبط با یک نقش ، نگاه به درون و معطوف به بودن است. دو نوع نقش وجود دارد نقش های رسمی مانند مدیر کارمند و نقش های غیر رسمی . در این وبینار اشاره شد که نتایج بین تعارض نقش ها باعث پریشانی در محل کار و خانه و نارضایتی از کار و خانواده و کناره گیری از کار و خانواده و فرزندپروری مخرب رخ می دهد. در حالیکه مزایای تنوع نقش باعث سلامت روان افزایش توانمندی و سازگاری بالاتر می شود.
بطور خلاصه می توان گفت یک زندگی متعادل است اگر تلاش  عاطفی و انرژی فکری، تخیلی،روحی، و جسمی بین حوزه های کلیدی مهم پخش کنیم.
در نهایت تعادل کار و زندگی به معنای موفقیت و لذت در چهار بخش خانواده خود و دوستان و کار می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.66635.fa.html
برگشت به اصل مطلب