مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
طرح های در حال اجرا در مرکز مشاوره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران اجرا می کند: 

۱ - طرح پایش سلامت روان:
👈ارزیابی سلامت روان حداقل ۵ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه

۲ - طرح احوال پرسی و همدلی:
👈تماس تلفنی و احوال پرسی تلفنی از حدود ۱۰ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه

۳- طرح احوال پرسی از والدین دانشجویان ورودی ۱۴۰۰: 
👈تماس تلفنی و احوال پرسی تلفنی و عرض تبریک بابت پذیرش فرزندان حدود ۴ هزار نفر از والدین دانشجویان نوورود 


 بازه زمانی اجرای طرح:
👈مهرماه تا آذر ماه ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.65096.fa.html
برگشت به اصل مطلب