امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون هلال احمر
کانون هلال احمر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کانون هلال احمر 

زمینه فعالیت این کانون امداد و نجات و کمکهای اولیه است که شامل موضوعات زیر می باشد :

 

  1) امداد و نجات 

  2) کمکهای اولیه

اهداف ویژه کانون هلال احمر

 

آموزش امداد و نجات و کمکهای اولیه به دانشجویان دانشگاه

همکاری متقابل با سازمان هلال احمر

 

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.9544.14430.fa.html
برگشت به اصل مطلب