امور فرهنگی و فوق برنامه- مجمع دفاتر فرهنگی
معرفی مجمع دفاتر فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

مجمع دفاتر فرهنگی تشکل علمی – فرهنگی بوده و طبق آیین نامه مصوب خود فعالیت می نماید. مهمترین اهداف این دفتر عبارتند از: تعمیق شناخت و تقویت باورهای دینی صحیح، رشد انگیزه های الهی، استقلال فکری و اعتماد به نفس دانشجویان، ایجاد حساسیت نسبت به مسائل جامعه و عملکرد مدیران و مسئولان، ایجاد نشاط فرهنگی جهت تحصیل و انجام فعالیت های علمی و پژوهشی و نهایتا حرکت در جهت تحقق دانشگاه اسلامی. {اهداف و کلیات} دفاتر فرهنگی دانشکده ها دارای سابقه فعالیت بیش از 20 سال در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.4975.8628.fa.html
برگشت به اصل مطلب