امور فرهنگی و فوق برنامه- جشنواره ها،همایش و فراخوان
برگزاری سوگواره فرهنگی هنری با عنوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سوگواره عاشورایی نگاه عاشورایی
برگزاری سوگواره فرهنگی هنری با عنوان "نگاه عاشورایی " در بخش های عکس، طراحی المان و سوگ نماهای شهری (هویت بصری) توسط مؤسسه آموزش عالی فردوس و با همکاری تشکل های دانشجویی مؤسسه برگزار می گردد.  برای اطلاع بیشتر از این سوگواره به آدرس : www.negaheashourai.ir    مراجعه فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.13273.51154.fa.html
برگشت به اصل مطلب