دانشگاه علم و صنعت ایران- عبد الرضا شیخ الاسلامی
دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

عبدالرضا شیخ الاسلامی

استادیار

رتبه علمی

حمل و نقل

گروه آموزشی

8136

تلفن

77240398 - (09821)

نمابر

Sheikh AT iust.ac.ir

پست الکترونیکی

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم - اطاق 395

تحصیلات:

دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، 1385

دکترا

دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، 1374

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، 1372

کارشناسی

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

Link to Google Scholar

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-32.6071.7117.fa.html
برگشت به اصل مطلب