دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/9 | 
تسلیت به همکار بازنشسته خانم مریم احمدی و بازماندگان
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.68821.fa.html
برگشت به اصل مطلب