دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/14 | 
تسلیت به خانواده، بستگان و همکاران مرحومه فریده مسعودی فر
با کمال تاسف مطلع شدیم خانم فریده مسعودی فر کارمند بازنشسته دارفانی را وداع گفته و به دیدار حق شتافته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه مصیبت فقدان وی را به خانواده، بستگان و همکاران محترم ایشان تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.66729.fa.html
برگشت به اصل مطلب