دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/4 | 
تسلیت به خانواده مرحوم علی اکبر سعیدی
با نهایت تاسف با خبر شدیم همکار بازنشسته آقای علی اکبر سعیدی به رحمت ایزدی پیوسته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه درگذشت آن مرحوم را به خانواده ایشان و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.19192.63225.fa.html
برگشت به اصل مطلب