امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/10 | 
لغو پذیرش حضوری دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۱

تحویل مدارک از دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۱۴۰۱ که پیش از این قرار بود طی روزهای ۱۰ و ۱۱ مهر صورت گیرد، به روزهای آتی موکول شد.

 
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.14218.68427.fa.html
برگشت به اصل مطلب