[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره امور پژوهش::
معرفی افراد::
کارگروه::
مستندات::
اطلاعات مجلات::
اخبار و اطلاعات::
آرشیو اسناد::
پژوهشگران برتر::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
اطلاعات تماس

  نشانی تهران

  میدان رسالت

خ هنگام خ

دانشگاه

علم و صنعت ایران

  تلفن 77240449

  دور نگار 77240447

  کد پستی 13114-16846

  پست الکترونیک research@iust.ac.ir

..
:: بایگانی بخش آمار مقالات دانشگاه: ::
img_yw_news
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ -

آمار مقالات دانشگاه سال 1389

آمار در پایان هر سال جمع آوری می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ -

آمار مقالات دانشگاه سال 1387

آمار و مقالات سال 1387دانشکدهمقالات ISIمقالات ISIمقالات مجلات 87کل مجلاتمقالات کنفرانس‌های 87جمع مقالاتتعداد اعضاء حاضرسرانه مقالات مجلاتسرانه کل مقالاتسرانه مقالات ISIعلمی- پژوهشیغیر علمی- پژوهشیبین المللیملی20092008داخلیخارجیداخلیخارجیبرق30432461416216020423549473.4411.681.55عمران27472955616415898420374.4311.352صنایع131230331610462301921523522/49.34087/1واحد اراک1041815892254141.073.850.14راه آهن101169-36491818121221.635.50.95ریاضی 611818245172587172.65.11.17مکانیک3243391115213128456313.7414.72.41واحد بهشهر00303821340.753.250شیمی201232542353690161152.813.52.13مهندسی شیمی 22201171272938102221193.7911.632.21مواد38442454715824474278374.277.52.22فیزیک3712134185994180.75.20.5کامپیوتر1210231661196109366163.8122.81.37خودرو73معماری001747091321726166322.163.95-زبان0013

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ -

آمار مقالات دانشگاه سال 1388

آمار مقالات سال 88دانشکدهمقالات ISIمقالات ISIمقالات مجلات 88کل مجلاتمقالات کنفرانس‌های 88جمع مقالاتتعداد اعضاء حاضرسرانه مقالات مجلاتسرانه کل مقالاتسرانه مقالات ISIعلمی- پژوهشیغیر علمی- پژوهشیبین المللیملی20102009داخلیخارجیداخلیخارجی برق18722350616918427780710463.67315.4341.956عمران2880352513181627170384374.89110.3782.918صنایع1316354314121613534251245.0410.451.2واحد اراک1300486122955140.573.920.28راه آهن596323252318112211.0955.30.23ریاضی 1731113719739169161175.79.42.8مکانیک39522514013015030183493324.062515.4062.8438واحد بهشهر 124 788113451.46.80.2شیمی94011253153190189134.0714.533.7مهندسی شیمی 1237941981503942212194.2611.162.58مواد404682421139755141342334.2110.362.6فیزیک774185114561161.123.80.87کامپیوتر7238580964593018916611.811.87خودرومعماری11398410791748181273/966/700/037زبان12317241332.334.330.33

img_yw_news
سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۸ -

آمار مقالات دانشگاه سال 1386

آمار مقالات دانشگاه سال 1386 سرانه مقالات ISIسرانه کل مقالات سرانه مقالات مجلات تعداد اعضاء هیأت علمی جمع مقالات جمع مقالات کل مجلات         مقالات کنفرانس ها 86کل مجلات                           مقالات مجلات 86مقالات ISIمقالات ISIدانشکده       ملی           بین المللی           غیر علمی و پژوهشی       علمی و پژوهشی علمی - پژوهشی      20072008         خارجی  داخلی              داخلی خارجی  داخلی                  1.4613.573.194740963871277140150748263732برق 1.7610.92.7933271360702018929203919مکانیک 2.0546.273.1353711823289198116161235719مواد  متالورژی1.898.24.23392343207766121652924385420عمران 1.89.93.42013119840  916724 341224م- شیمی 1.42103.752486240323385901729101420صنایع 3.566.444.2516691038141368_38489ریاضی 120.72.71417929065 142305343323143کامپیوتر _2.6136769225274362538__معماری 2.228.862.7214 12447 2217386 1_2011شیمی 0.55.25142151240220و- بهشهر 0.148.210.7814115  1292115_411و- اراک _3.5127_412_2___زبان0.74.07116653513116_4_210فیزیک 0.825.961.92213152064424614513راه آهن    338 2936569 649771947139 165160305181جمع 

img_yw_news
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ -

آمار مقالات دانشگاه سال 1385

آمار مقالات دانشگاه سال 1385   آمار مقالات سال 1385سرانه مقالات ISIسرانه کل مقالات سرانه مقالات مجلات تعداد اعضاء هیأت علمی جمع مقالات مقالات کنفرانس ها 85کل مجلات مقالات مجلات 85مقالات ISIمقالات ISIدانشکده      بین المللی          ملی  علمی و پژوهشی    غیر علمی و پژوهشی 20062007 0.937.871.6252409بین المللی          ملی 84  2               343810برق 1.397.532.063627172       12574  3                213317مکانیک 1.063.111.873811829         1871 16               152911مواد و متالورژی0.965.712.3541234   51         87   96   5                52309عمران 1.646.902.481913174         10  47  12               4   247م- شیمی 0.523.191.9327869          25 52  13              25  140صنایع 2.184.062.67176913          8 480              11307ریاضی 1.8612.792.711417955         86384              8260کامپیوتر 0.002.110.893676 28        163231              100معماری 1.563.191.941651  9         1131 3               3178شیمی 0.203.000.40515 1          1221               010و- بهشهر 0.003.700.40134843           053               200و- اراک 0.403.500.50144833           870                 124فیزیک 0.404.451.402089 40          21282               1880راه آهن 0.945.251.773481824   490        719   61595             19525273جمع 12096151824

img_yw_news
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۸۸ -

آمار مقالات دانشگاه سال 1384

آمار مقالات سال 1384                      آمار مقالات سال 1384   سرانه مقالات ISIسرانه کل مقالات سرانه مقالات مجلات تعداد اعضاء هیأت علمی جمع مقالات مقالات کنفرانس ها 84کل مجلات مقالات مجلات 84مقالات ISIمقالات ISIدانشکده      بین المللی          ملی  علمی و پژوهشی    غیر علمی و پژوهشی 20062005 0.524.691.2642195      9            13353         0                    13       913برق 0.665.161.1332165      21            10936         1                    15714مکانیک 0.662.181.233883      18             1847         12                   101015مواد و متالورژی0.515.001.5339195      87             4860           4                   36416عمران 0.795.961.4219113       71            1527          10                   2411م- شیمی 0.123.040.962576     19              3324          12                   912صنایع 1.313.372.371654       9               738           1                   16813ریاضی 0.617.001.101391       12            6514            0                    626کامپیوتر 02.371.033583       30            1736           18                  1800معماری 0.815.181.001683       58             916           1                    249شیمی 0.402.800.80514        3             74           0                    211و- بهشهر 0.093.551.001139       28             011           5                    510و- اراک 0.702.100.801327         9            810           0                   127فیزیک 0.201.601.001728         6            517           3                   1130راه آهن 1.005.301.83632        0             2111           3                    215خودرو0.001.830.67611        6             1 4           2                   200زبان 0.513.871.233331289       386         495408           72                16757112جمع      881 408          1289   

img_yw_news
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۷ -

آمار مقالات دانشگاه سال 1383

آمار مقالات دانشگاه سال 1383آمار مقالات سال 1383سرانه مقالات ISIسرانه کل مقالات سرانه مقالات مجلات تعداد اعضاء هیأت علمی جمع مقالات مقالات کنفرانس ها 83کل مجلات مقالات مجلات 83مقالات ISIمقالات ISIدانشکده      بین المللی          ملی  علمی و پژوهشی    غیر علمی و پژوهشی 20042005 0.396.411.2144282    70          159   532                 34116برق 0.824.971.313316429          9243          5                  11       198مکانیک 0.583.451.5338131      50           23 58         16                  20184مواد و متالورژی0.854.142.2738157      33            3886          2                   52311عمران 0.905.731.6919109      49            2832          8                    7134م- شیمی 0.214.251.5328119      66            1043          21                 16      60صنایع 0.872.871.311646       7             18 21           0                   7140ریاضی 0.386.150.691380     46              259           2                   250کامپیوتر 0.000.850.583530       8               220          11                   900معماری 0.381.000.691313       2               29           2                   232شیمی 0.000.570.4274       0               13           0                   300الکترونیک0.202.400.40512      4                6  2           0                   1       10و- بهشهر 0.002.880.22926      21              32           1                   100و- اراک 0.532.300.141330       5             1411           0                   470فیزیک 0.502.830.441851      26             178           3                   410راه آهن 0.713.711.42726       1              1510           3                   241خودرو0.5010.502.00221       7              104           0                   301سبز0.002.000.50612      6                33           1                   200زبان 0.463.811.203441313     430            466417          77                  18013327جمع 8964171313

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4555