بایگانی بخش سرفصل دروس ریاضیات کاربردی گرایش آنالیز عددی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ -

سرفصل دروس ریاضیات کاربردی گرایش آنالیز عددی

  آنالیز بازه ای آنالیز عددی پیشرفته حل عددی معادلات انتگرال حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال  حل عددی معلدلات دیفرانسیل جزئی روش عناصر متناهی روشهای بدون شبکه روشهای عددی در جبر خطی مباحث ویژه در آنالیز عددی مدلسازی ریاضی موجک ها و کاربرد انها نظریه تقریب نظریه معادلات انتگرال