بایگانی بخش اخبار آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : زهرا عبداله پهلوان عنوان پایان نامه : برخی قضایای نقطه ثابت در فضاهای متریک مرتب جزئی و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی استاد راهنما:  جناب آقای دکتر اسداله آقاجانی سرکار خانم دکتر سمیه سعیدی نژاد زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲– کلاس   شماره ۴۲۴ ساعت ۱۳

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : سارا چاروقچی  عنوان پایان نامه : طرح های تسهیم راز تصویری بر مبنای روابط بازگشتی خطی همگن با نهان نگاری همراه با احراز اصالت استاد راهنما:  دکتر سمانه مشهدی زمان دفاع: یکشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۹ صبح 

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مینا ارجنه عنوان پایان نامه : کاربرد نظریه گراف در بازارهای مالی استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷– کلاس   شماره ۴۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : نیکان احمدی کرچی عنوان پایان نامه : بررسی جواب‌های تحلیلی و دقیق برخی معادلات شرودینگر، بوگویاولنسکی و رزوننت شرودینگر استاد راهنما:  دکتر محمد باقر قائمی زمان دفاع: ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

img_yw_news
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محمدرضا فراهانی عنوان پایان نامه : چندجمله ای تسلط راسی برای نانوتیوپ و نانولوله مولکولارگراف TUC۴C۸(S) با کمک تابع مولد دومتغیره استاد راهنما:  دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ دوشنبه  – ساعت ۱۱ صبح

img_yw_news
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : علی سلامتی عنوان پایان نامه : انقباض های گویای تعمیم یافته درفضاهای متریک استاد راهنما:  دکتر سمیه سعیدی نژاد زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ – دانشکده ریاضی کلاس ۴۲۳ ساعت ۱۳ 

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : رویا ملکی عنوان پایان نامه : اعداد تجزیه دوری گروه‌های متناهی استاد راهنما: سرکار خانم دکتر زهره مستقیم زمان دفاع: ۱۴۰۱/۹/۲۹ ساعت ۱۱ صبح اتاق ۴۳۴ دانشکده ریاضی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : بهروز محمدی عنوان پایان نامه : روش عددی برای حل معادله پخش-انتشار کسری مکانی حاصل از مدل سازی در هیدرولوژی آب های زیر زمینی استاد راهنما: جناب آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع: ۲۰ آذر ساعت ۱۵ عصر کلاس ۴۳۴ دانشکده ریاضی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : رقیه عابدینی عنوان پایان نامه : روش هم محلی مبتنی بر چند جمله ای های پیوسته قطعه ای برای حل مسائل مقدار مرزی خطی کسری استاد راهنما: جناب آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع: ۱۴۰۱/۸/۲۴  کلاس ۴۲۹ 

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مهدی سروش عنوان پایان نامه : روش هم محلی پایدار برای حل مسایل مقدار مرزی بر اساس درونیابی مبتنی بر توابع پایه شعاعی گاوسی استاد راهنما: جناب آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع: ۱۴۰۱/۸/۲۴    ساعت ۱۴-۱۶  

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : پیام پاشاپور عنوان پایان نامه : گروه تبدیلات سوفس لی استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی نجفی خواه زمان دفاع: ۱۴۰۱/۷/۲۷ ساعت ۱۰-۱۱ کلاس : ۴۳۴  

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : نازیلا بریری عنوان پایان نامه : مدل بندی قابلیت اعتماد و نگهداری پیشگیرانه سیستم های منسجم با استفاده از مفهوم "سیگنیچر" استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا احمدی زمان دفاع: ۳۰/۷/۱۴۰۱ ساعت دفاع: ۱۵ مکان برگزاری: کلاس ۴۳۴  

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : صدرا قربانعلی نژاد عنوان پایان نامه : حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری ازمرتبه توزیع شده  در حوزه زمان براساس موجک مونتز- لژاندر استاد راهنما: جناب آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع: دوشنبه ۲۵ ام مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ دانشکده ریاضی 

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : نوشین صهبا عنوان پایان نامه : مطالعه ای بر باقیمانده طول عمر تعمیم یافته سیستم های موازی استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا احمدی زمان دفاع: دوشنبه ۲۵ ام مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ دانشکده ریاضی – طبقه چهارم – کلاس ۴۳۴

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : لعیا افضلی پور  عنوان پایان نامه : راهبرد برترگزینی در منظم سازی و کنترل پدیده ی نیمه همگرایی مسائل شدنی خطی استاد راهنما: دکتر تورج نیک آزاد  زمان دفاع: ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ دانشکده ریاضی 

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : سیدعبدالحسن حسینی عنوان پایان نامه : نهان نگاری تخصیص داده چند لایه با استفاده از نظریه گراف استاد راهنما: دکتر سمانه مشهدی زمان دفاع: سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ کلاس ۴۳۴ دانشکده ریاضی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محدثه ازبک زایی عنوان پایان نامه : توسعه خوشه‌بندی FCM مبتنی بر بهینه‌سازی نهنگ بهبود یافته برای واترمارک کردن تصویر استاد راهنما: جناب آقای دکتر جواد وحیدی زمان دفاع: ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ واقع در طبقه ی چهارم کلاس ۴۲۴

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : زهرا قرائیان عنوان پایان نامه : نهان نگاری و ایجاد آشوب با استفاده از لبه یاب کنی، مثلث بندی دلونی و کلید متقارن استاد راهنما: خانم دکترسمانه مشهدی زمان دفاع: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ کلاس ۴۳۴ دانشکده ریاضی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : وهب سهولی عنوان پایان نامه : یک روش تسهیم راز تصویری امن استاد راهنما: آقای دکتر مسعود هادیان دهکردی زمان دفاع: ۱۴۰۱/۶/۲۳ ساعت ۱۷  کلاس ۴۳۴ دانشکده ریاضی  

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

 نام و نام خانوادگی : زهرا کریمی عنوان پایان نامه : بررسی داده های سانسور شده در قابلیت اعتماد با استفاده از توزیع های تعمیم یافته جدید استاد راهنما: دکتر غلامحسین یاری زمان دفاع: ۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ کلاس ۴۳۰ دانشکده ریاضی

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : امیرناصر قنبری جهرمی عنوان پایان نامه : خاصیت تحدب و ویژگی نقطه ثابت در تصاویر دیجیتال استاد راهنما: آقای دکتر محمد باقر قائمی زمان دفاع: ۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۱/۳۰ کلاس شماره ۴۰۴

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : غلامرضا نیازی عنوان پایان نامه : کاربرد نقطه ثابت در توپولوژی دیجیتال استاد راهنما: آقای دکتر محمد باقر قائمی زمان دفاع: ۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۹ کلاس شماره ۴۰۴

img_yw_news
چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : حسین زارعی عنوان پایان نامه : تحلیل محتوایی هندسه دبیرستانی ایران و آمریکا استاد راهنما: آقای دکترمهدی نجفی خواه زمان دفاع: ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ – دانشکده ریاضی طبقه چهارم کلاس ۴۲۹ ساعت ۱۰ تا ۱۱

img_yw_news
یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ -

برنامه هشت ترم

برنامه هشت ترم رشته علوم کامپیوتر ورودی ۹۹ برنامه هشت ترم رشته علوم کامپیوتر۱۴۰۰ برنامه هشت ترم رشته ریاضیات و کاربردها

img_yw_news
یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : کوثر علیک  عنوان پایان نامه : حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی از مرتبه کسری وابسته ب زمان با استفاده از درونیابی توابع پایه ای شعاعی استاد راهنما: دکتر جلیل رشیدی نیا زمان دفاع: یک شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ – ساعت ۱۳

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 نام و نام خانوادگی : ثمینه خوبی‌زاده عنوان پایان نامه : یک روش تفکیکی هرمیتی و اریب-هرمیتی استاد راهنما: دکتر تورج نیک آزاد زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ – کلاس ۴۰۴ – ساعت ۹

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : آرمان فرحود کرمی عنوان پایان نامه : براورد ای بیز تجربی برای پارامتر توزیع پواسن استاد راهنما: دکتر فرنوش و دکتر یاری زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۶ – ساعت ۹

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 نام و نام خانوادگی : سیده مریم سبحانی عنوان پایان نامه : طرح تقسیم راز و رمزنگاری بصری استاد راهنما: دکتر مسعود هادیان دهکردی زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ – کلاس ۵۰۱ – ساعت ۱۷

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 نام و نام خانوادگی : الهام اعزی عنوان پایان نامه : اختلال در بلاکچین و قرارداد هوشمند استاد راهنما: دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۶ – کلاس ۴۳۴ – ساعت ۱۶

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مهسا اسماعیلی عنوان پایان نامه : کاربرد مسائل کران متحرک در بررسی تحلیلی و عددی دسته ای از مدل های رشد تومورهای سرطانی استاد راهنما: دکتر مرتضی گرشاسبی  زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ – کلاس ۴۳۴ – ساعت ۱۰ الی ۱۱  

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : کیانا فاضلی  عنوان پایان نامه : تعیین تابع منبع مجهول در یک مسأله معکوس نفوذ از مرتبه کسری به کمک یک روش طیفی بدون شبکه   استاد راهنما: دکتر مرتضی گرشاسبی  زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ – کلاس ۴۳۴ – ساعت ۱۰ الی ۱۱  

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محمد سعید ابوالحسنی فر عنوان پایان نامه : بررسی پایداری هایرز-اولام-راسیاس برخی معادلات و نامساوی های تابعی در فضاهای باناخ استاد راهنما: دکتر رضا سعادتی  زمان دفاع: دوشنبه  ۰۴/۰۶/ ۱۴۰۱ ساعت ۱۳  

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : زهرا فقیه عنوان پایان نامه : بررسی خواص و کاربرد عملگرهای شبهدیفرانسیل بر اساس عملگرهای جدا-نگهدار استاد راهنما:آقای دکتر محمدباقر قائمی استاد مشاور: آقای دکتر جواد وحیدی اساتید داور داخلی: آقای دکتر اسداله آقاجانی و خانم دکتر سمیه سعیدی نژاد اساتید داور خارجی: آقای دکتر منصور واعظ پور؛ آقای دکتر مجید اسحاقی                              تاریخ : ۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰ الی ۱۴ ساعت مکان : دانشکده ریاضی؛ کالس شماره ۴  

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : زهره حسنلو  عنوان پایان نامه : کاربرد موجک های دابشیز و هار در نویززدایی و پردازش سیگنال استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی  زمان دفاع:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دانشکده ریاضی، ساختمان ۱۴، کلاس ۴۰۴ (۴۳۴)  ساعت ۱۵:۳۰ الی۱۶:۳۰ 

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : زهرا خورشیدی  عنوان پایان نامه : بازسازی سیگنال قلبی با استفاده از توابع پایه ای شعاعی چند مربعی، معکوس چند مربعی و گاوسین استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی  زمان دفاع: ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، در دانشکده ریاضی، کلاس ۴۰۴ (۴۳۴)، در ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰   

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مبینا معجونی باروق عنوان پایان نامه : بازسازی سیگنال مغز با استفاده از درونیابی توابع پایه ای شعاعی اسپلاین هموار،اسپلاین مکعبی و اسپلاین خطی استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی تاریخ :  تیر ماه ۱۴۰۱، در دانشکده ریاضی، کلاس ۴۰۴ (۴۳۴)، در ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ -

ضوابط برگزاری امتحانات در دانشکده ریاضی

با آرزوی موفقیت برای یکایک شما دانشجویان عزیز، درخواست می‌شود جهت جلوگیری از هرگونه اختلال در روند برگزاری امتحانات، موارد مندرج در اطلاعیه را به دقت مطالعه و رعایت نمایید.   ضوابط برگزاری امتحانات در دانشکده ریاضی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ -

اطلاعیه شماره ۲ مصاحبه دکترای سال ۱۴۰۱

قابل توجه تمامی داوطلبان مصاحبه دکتری دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، به اطلاع می‌رساند جلسه مصاحبه حضوری در روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۳/۲۱ از ساعت ۸:۳۰  لغایت ۱۳ برای کلیه رشته - گرایشهای معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین دانشجویان پذیرفته شده استعدادهای درخشان دانشگاه، برگزار می‌گردد. داوطلبان محترم لازم است طبق دستورالعمل‌های اعلام شده از طرف تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام و مدارک مورد نیاز خود را در سامانه گلستان بارگذاری نمایند.  جدول ظرفیت اساتید  نحوه بارگذاری و مدارک مورد نیاز  همچنین لازم است در زمان مراجعه جهت مصاحبه حضوری، اصل مدارک بارگذاری شده را نیز به همراه خود داشته باشند. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانند از طریق ایمیل pourianiust.ac.ir و یا شماره تلفن ۷۳۲۲۵۴۰۵ دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی کسب اطلاع نمایند.      

img_yw_news
پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : آمنه یزدی خسروشاهیعنوان پایان نامه : تسهیم راز مبتنی بر شمارش برای برنامه‌های چندرسانه‌ایاستاد راهنما: دکتر مسعود هادیان دهکردیتاریخ : روز شنبه ۷ خرداد ساعت ۱۷ 

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

بیست و هفتمین المپیاد دانشجویی کشور

آزمون مرحله غیرمتمرکز بیست و هفتمین المپیاد دانشجویی کشور در روز جمعه ۲۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه‌ تربیت مدرس و آزمون مرحله متمرکز همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در روز‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور نیز از طریق سایت مرکز المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.      موارد مهم        سازمان سنجش  

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ -

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری ۱۴۰۱

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری و  دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد می رساند، دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در گرایشهای اعلام شده در جدول ذیل از طریق آزمون و بدون آزمون دانشجو می پذیرد.  داوطلبان در صورت نیاز می توانند از طریق شماره تلفن ۷۳۲۲۵۴۰۵-۰۲۱ یا رایانامه pourianiust.ac.ir سوالات خود را مطرح نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از شیوه ی پذیرش بدون آزمون، به وبگاه دفتر استعدادهای درخشان مراجعه نمایید. جدول گرایش ها 

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ -

کلاسهای حضوری دانشکده در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برخی از کلاسهای مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده در نیمسال جاری به شرح جدول پیوست از ۱۴ فروردین لغایت ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار میگردد.  جدول کلاس های حضوری  

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ -

دانشجویان ممتاز دانشکده ریاضی در جشن سال ۱۴۰۰

برگزیده المپیاد  نام و نام خانوادگی  مقطع رتبه نهایی سهند محمودیان کارشناسی رتبه  ۳ ممتاز پژوهشی  نام و نام خانوادگی  مقطع رشته صفورا رضایی ادریانی دکتری ورودی ۹۹ ریاضی محض -آنالیز  ممتازین آموزشی نسیم سهزابی دریانی دکتری ورودی ۹۸ هندسه زهرا خورشیدی کارشناسی ارشد  ورودی ۹۹ آنالیز عددی زهرا حبیبی کارشناسی ارشد  ورودی ۹۹ بهینه سازی فاطمه حسینی کارشناسی ارشد  ورودی ۹۹ رمز و کد معصومه امیرقلی زاده کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ آنالیز سهند محمودیان کارشناسی ورودی ۹۷  ریاضیات و کاربردها محدثه خوشنویسان کارشناسی ورودی ۹۷ ریاضیات و کاربردها زهرا شفیعی کارشناسی ورودی ۹۷ ریاضیات و کاربردها عرفان کلثومیان کارشناسی ورودی ۹۷ ریاضیات و کاربردها پریا کاظمی کارشناسی ورودی ۹۸ ریاضیات و کاربردها نگین نوری خانی کارشناسی ورودی ۹۸ ریاضیات و کاربردها پویا جعفری کارشناسی ورودی ۹۹ ریاضیات و کاربردها آرمان بهزاد پور کارشناسی ورودی ۹۹ ریاضیات و کاربردها هومن قطعی کارشناسی ورودی ۹۹ علوم کامپیوتر سیده شکیبا انارکی  کارشناسی  ورودی ۹۹ علوم کامپیوتر نرگس قنبری کارشناسی ورودی ۹۹ علوم کامپیوتر سیده کیانا هاشمی کارشناسی ورودی ۹۹ علوم کامپیوتر